Om "Wilhelm larsson" och bloggen

Hej, man 75 år, jobbat merparten av mitt liv i gamla östblocket, då mest i Polen. Etablerat många företag där, arrangerat mässor-utställningar där för Skandinaviska företag, konsult uppdrag i mängder av branscher.Gör översättningar till svenska. Uppvuxen med ekoodling och naturmedicin, som varit mitt största intresse. Örters och växters påverkan på människokroppen. Deltagit i mängder av sådana föreläsningar, följer internationell forskning i synnerhet om ögon och mage - tarm störningar, immunförsvar.. Gamla, bortglömda naturliga oskadliga hälsometoder. Besöker producenter vid nyheter om naturmedel för utbildning, uppdatering samt stöder forskning om åldrandet. Ger gratis ( i Skåne) föreläsningar till bl.a. SPF föreningar, optiker, ögonläkare och andra om åldrandets påverkan och uppdaterar om ny forskning och dess resultat. Svarar på frågor av intresserade: g.w.larsson@telia.com
© 2013 Silvergenerationen