Om "Mats Werner"

Säljpunktsguru Emeritus. Pensionerad reklamare i specialnisch. Aktiv skribent. Körsångare. Senior advisor i Jazz i Sörmland. Författare till boken om "LASSE WERNER . en lycklig skit! Den svenska jazzens Gossen Ruda", Gidlunds förlag 2014. Pågående bokprojekt om konstnärsmodellen som kallades ”Negern Petterson”.

DEMONSTRERA MOT NOBELKLOSSEN!

Skrevs 2016-04-20, 11:58 av Mats Werner

Demonstration

I måndags eftermiddag samlades flera hundra människor i snålblåsten på Ragnar Östbergs plan vid Stadshuset i Stockholm för en första demonstration mot det beslut som majoriteten av ledamöterna i Stockholms stadsfullmäktige i form av Moderater, Socialdemokrater och Centerpartister avser att nästa måndag klubba igenom och som innebär att de kulturhistoriskt värdefulla Tullhuset med de två hamnmagasinen, som hittills utgjort den sista depåverksamheten för den för Stockholm och Stockholms skärgård så viktiga båttrafiken, jämnas med marken och ersätts av en ”gyllene” kloss! Det s.k. Nobel Center.

BTW

Kampanjgeneralen Björn Tarras-Wahlberg eldar massorna och låter representanter för de sex av nio partier i fullmäktige som säger nej liksom för organisationer som Samfundet Sankt Erik, Skönhetsrådet m.fl. framträda och bidra till argumentationen mot detta projekt: För Stort, För Dyrt och på Fel Plats!

Detta ska huvudsakligen finansieras av lån som ges från Wallenberg- och H&M-stiftelserna (trots att ordföranden i Wallenbergstiftelsen är starkt emot projektet) till ett aktiebolag som ägs av Nobelstiftelsen. Det är ju så att Nobelstiftelsens krympande kassa inte får användas för fastighetsbyggnation. Inte heller de båda andra stiftelsernas pengar får användas för sådant ändamål. Därför förkläs bidragen i ”låneformen”.

Stockholms skattebetalare får dock stå för den verkliga investeringen: man upplåter tomten mot en symbolisk tomträttsavgäld OCH ikläder sig kostnaderna för allt grundläggningsarbete inklusive kostnaden för de arkeologiska utgrävningar som kommer att krävas och vars slutnota man endast kan spekulera kring. På denna plats låg Stockholms skeppsgård där Wasa byggdes och man kan jämföra med den lilla plätt på kajen framför Grand Hotell som grävdes ut i samband med den utbyggnaden och där man gjorde åtskilliga skeppsfynd. Vad ska man då inte göra här. I måndags fick vi veta att man för närvarande (utan markvärdet och utan den arkeologiska kostnaderna) beräknar stadens kostnader till 220 miljoner och att det finns en tjänstemannapromemoria som beräknar att det snarare kommer att sluta på det dubbla. Bland de kostnader man inte ens börjat titta på finns kostnaden för iordningsställande av den återstående delen av Balsieholmsudden till park.

På tomten kommer en kloss att byggas som inte längre får ens en mässingsfasad utan blott en gulmålad stålfasad. Projektet har föregåtts av en internationell arkitekttävling med 140 av världens främsta på området. OCH UT AV TÄVLINGEN KOMMER BLOTT ÄNNU EN KLOSS – om än ”förgylld”!!!! Var finns den arkitektoniska fantasin och visionen idag kan man onekligen fråga!

Oppositionen mot bygget menar att om det ska byggas ett Nobel Center så ska det ske på annan plats. t.ex. den nya vetenskapstaden/Hagastaden inte i ett läge där trafikinfarkten redan är nära och på en plats som kommer att behövas för Nationalmuseums framtida expansionsmöjligheter.

Att våra politiker ens har mage att fatta beslut som vilar på så stor och okänd andel skattemedel på så lösa grunder är oförsvarligt.

Beslutet kommer att fattas på måndag den 25 april.
MÖT UPP PÅ RAGNAR ÖSTBERGS PLAN VID STADSHUSET KLOCKAN 16.30  NU PÅ MÅNDAG DEN 25 APRIL OCH DEMONSTRERA MOT HANTERINGEN AV DENNA FRÅGA. Nya talare utlovas, bland annat Edward Blom som uttryckt starka åsikter om detta projekt.

Silvergen

Kommentarer

 1. TatluserTatluser

  Håller med om att byggnadsstilen numera består av kantiga lådor av olika slag, mjuka fantasieggande linjer finns inte längre, kallt och avskalat ska det vara, när jag ser nutidens arkitekters skapelser brukar jag som kontrast tänka på alternativet, en medelstor byggnad inget märkvärdigt och ändå så inspirerande, den ligger där på Borgmästargatan tio med sitt brutna tak och rara entrekolonner, så tilltalande. Och när det gäller höga byggnader, desto högre desto märkvärdigare och som ger bilden av en präktig arkitekt, men har någonsin en arkitekt varit boende i någon av skraporna med andras tak och rymdens tomhet utanför fönstren, knappast!
  - Nobel-lådan ska naturligtvis placeras bland andra lådor, som sagt t.ex. vid KS eller dylikt område.

 2. Lasse-MajaLasse-Maja

  Oavsett jag bott i Stockholm eller inte så skulle jag inte demonstrera mot en sådan sak och på de premisser som framkommer här. Kanske skulle jag demonstrerat för en rivning av tullhus med vidhängande magasin och att marken används till bostäder.

  Jag tycker att man redan lägger ner alldeles för mycket pengar på sparande av fastigheter i kulturens namn.

  Och varför har man inte försökt påverka politikerna tidigare. Att demonstrera samma dag som de skall ta beslutet är meningslöst. Det här måste man kunnat agera bättre på i ett tidigare skede!

 3. Mats WernerMats Werner Inläggsförfattare

  Var så säker Lasse-Maja att det har protesterats högt och länge och också resulterat i att fler partier ”bytt sida” under resans gång. I nuläget är sex av fullmäktiges partier liksom 90% av alla remissinstanser (inkl. Nationalmuseum, Statens Fastighetsverk, Riksantikvarien mfl) emot detta bygge.

  Varje lördag sedan en tid hålls protestmöten på pontonen vid Strandvägen och i måndags skedde den första större demonstrationen utanför Stadshuset och nu på måndag blir det alltså en till inför beslutet

 4. Lasse-MajaLasse-Maja

  Vad jag kan förstå har man följt beslutsprocessen och beslutet är taget i demokratisk anda som det så vackert heter. Remissinstanser utan vetorätt kan man köra över och nu är det bara att åka anser de.

  Tycker, med tanke på bostadsbristen, att detta schabrak aldrig skulle få byggas. Bygg ett Turning Torso i stället, så blir det lite mer av bostäder i stället.

 5. bebebebe

  Håller med om att Nobelhuset inte kommer att tillföra staden något positivt ur skönhetssynpunkt. Nobelpriset har dock ett enormt fint rykte internationellt, och det är möjligt att Karolinska Institutet agerande på sistones gett priset en fläck,som kan vara svårt att tvätta bort. Om ett skrythus kan vara till någon hjälp för priset i detta fall är tveksamt, men kanske värt ett försök. Själv är jag tacksam att så stora delar av gamla stan finns kvar trots alla tidigare anslag mot den av modern arkitektur.

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen