Om "Mats Werner"

Säljpunktsguru Emeritus. Pensionerad reklamare i specialnisch. Aktiv skribent. Körsångare. Senior advisor i Jazz i Sörmland. Författare till boken om "LASSE WERNER . en lycklig skit! Den svenska jazzens Gossen Ruda", Gidlunds förlag 2014. Pågående bokprojekt om konstnärsmodellen som kallades ”Negern Petterson”.

Av pensionärer och barn får man höra sanningen!

Skrevs 2014-02-25, 11:20 av Mats Werner
Docent Fred Goldberg föreläser på Nordens Ljus. Notera kurvan för temperatursänkning jämförd med motsvarande koldioxidutsläppsökning!
Rubrikens travestering av det gamla talesättet är betecknande för klimatfrågan. Det är bara pensionerade forskare som inte längre är beroende av att söka offentlig finansiering eller verksamma forskare som grips av sanningens dårskap som vågar prata klartext om denna politiskt så infekterade fråga. Idag var det 1943 års män som väl inte mangrannt med i tillräcklig mängd för att fylla galleriet ombord på Nordens Ljus, hade mött upp för att lyssna på Fred Goldberg, docent och klimatanalytiker, som pratade om ”Klimatbluffen”. Fred Goldberg har passerat pensionsåldern och kan således tala sanning!
Ett antal av IPCCs ”scenarios” jämfört med faktiska observationer! Den röda och gula kurvan anger temperaturförändringar enligt IPCCs förutsägelser för två varianter av ”Business as usual”. Den grå kurvan motsvarar vad IPCC förutspått vid drastiska nerskärningar av CO2-utsläpp. Medan den gröna och blå kurvan visar faktiska temperaturdata. Säger en del!
 
Jag gjorde några spridda anteckningar som kan ha intresse för dem som fortfarande tror på IPCC, FNs klimatpanel. Om denna ska man först och främst säga att den inte är tillsatt för att med hjälp av seriösa forskare utröna OM människan bidrar till den globala uppvärmningen. Istället står det i IPCCs grundhandling att ”syftet är att visa att människan påverkar klimatet”. Det vill säga IPCC kan inte och skall inte återge forskning som motsäger detta. Det är den enkla förklaringen!
Men för världens politiker och därmed allmänheten framstår det som om IPCC har forskat kring huruvida människan påverkar och sedan genom forskning kommit fram till sitt resultat. Så är alltså inte fallet.
Om man sedan, som den kanadensiska feministiska forskaren, journalisten och författaren Donna Laframboise gjort, analyserar vad det är för forskare som anlitas för att skriva dessa världsavgörande yttranden så finner man t.ex. en 25-årig just utexaminerad huvudansvarig för en del av IPCCs rapport!
Vad fick vi då mer höra? Jo att den helt avgörande delen av den s.k. växthuseffekten, eller närmare bestämt 95% av den – utgörs av vattenånga! Koldioxid (CO2) svarar för 1,5% av växthuseffekten! Den andel som hänförs till mänsklig verksamhet utgör 0,06% av växthuseffekten.
Sverige släpper årligen ut 50 miljoner ton CO2 i atmosfären, samtidigt som människor andas ut 3.500 miljoner ton CO2! Mänskligheten totalt släpper ut 33.000 miljoner ton CO2 årligen – vilket alltså motsvarar 0,06% av växthuseffekten! Är det fortfarande någon som tror på Al Gore? Tyvärr är det det! Det vore underbart att få uppleva den dagen då alla dessa Klimatalarmister får lov att erkänna att de hade fel! Det är istället främst solens aktivitet som styr klimatet på jorden. T.ex. så har de stora jordbävningarna oftast sammanfallit med stora utbrott från solen vilket gett starka solvindstötar på jorden. På samma sätt är det solens aktivieteter som styr molnfrekvensen på vårt klot och därmed klimatet. Solens ”wobblande” roterande, orsakas av Jupiters gravitationspåverkan och ger i sin tur upphov till 60-åriga cykler med dygnslängdsförändringar vilka i sin tur påverkar strömmarna i Stilla Havet vilket i sin tur påverkar klimatet.
Och isbjörnarna blir inte färre vad Greenpeace och andra miljöaktivister än påstår. När isbjörnarna fridlystes 1973 fanns det 3.000 registrerade isbjörnar. Nu finns det 22.000!

Kommentarer

 1. TatluserTatluser

  Och så var det den där pågående polförflyttningen som påverkar magnetfälten och instrålningen och vindar och havsströmmar och även kontinenternas stbilitet (bl.a. vulkanerna). Vi bör nog vara mycket aktasamma om våra koldioxidrensare, de vuxna träden inte minst, det gäller såväl i skogarna som i städer och byar.

 2. vetgirigvetgirig

  Det må vara sant det som sägs i den rapport Du låter oss läsa. Men ändå vad händer om regnskogen och även den boreala skogen helt huggs ned under detta århundrade. Och temperaturen ökar allt för mycket. Vad kommer då att hända med Moder Jords atmosfär? Kommer den att försvinna? Kommer Jorden att bli lik Mars?Redan nu har det konstaterats att det finns mängder av bundet vatten (kristallvatten) på och under ytan på Mars. Som indikerar, i alla fall för vetenskapsmän, att där har funnits både floder och hav.
  Om vi händelsevis tror att det kan gå för Moder Jord som för Mars, ska vi då inte försöka göra något för att förhindra det, utan fortsätta leva som vi nu gör? Att överförbruka allt vad Jorden ger?

 3. Mats WernerMats Werner Inläggsförfattare

  Det är ju så att ingen lär förneka att vi har haft en global uppvärmning efter den senaste lilla istiden. Ingen lär heller förneka att det pågår en rovdrift av jordens resurser. Klimatskeptikernas ställningstagande rör ju endast påståendet som IPCC förfäktar, nämligen att den globala uppvärmningen skulle vara orsakad av eller avgörande påverkad av mänsklig aktivitet. Det är vad frågan handlar om.

  Självklart ska vi alla göra vad vi kan för att spara på jordens resurser – men vi ska göra det av rätt orsaker.

  Att hävda att det bara är CO2-utsläppen från människan som är roten till allt ont gör att människor istället struntar i det uppenbara: att inte duscha 15 minuter åt gången flera gånger om dagen, att inte slänga användbar mat, att inte slänga användbara kläder, möbler och annat bara för att man tröttnat på dem och så vidare i all oändlighet.

 4. silversilver

  Hej Mats, vad roligt att du är tillbaka på Silvergenerationen. Hoppas du kommer att fortsätta med att dyka upp då och då! Både som upplysare/minnenframkallare och som ifrågasättare.
  Vad gäller människan och CO2 gäller väl de gamla vanliga tumreglerna för informationsspridning:
  Världen blir aldrig så bra som politiker utlovar före ett val och aldrig så katastrofal som när domedagsprofeter eller anslagssökande forskare producerar sig. Som individer är förhoppningsvis de flesta av oss ganska rationella, om man bortser från bokstavstroende och deras gelikar.

 5. bebebebe

  Det värsta med kritikerna mot Katastrofteorin är, att om de nu tar bort koldioxid som roten till allt ont sitter vi ju i knäet på Naturen självt utan några styrmedel alls.

  För egen del är jag skeptisk till koldioxidmaffian som kanske är ett uttryck för hur vetenskapliga resultat kan produceras med hjälp av anslag.

  För egen del anser jag att dagens slöseri med fossila bränslen är oförsvarligt och att effektivare användning med minskade utsläpp är synnerligen önskvärt inte minst i 3dje världen, vars luftföroreningar verkar vara på god väg att lösa problemet med befolkningsexplosionen. Försök med förnybar energi tycker jag också är önskvärd så länge som totalkostnader för metoderna beaktas. Och kärnkraft tror jag inte heller är klar för avveckling även om kostnader för risker och slutförvaring inte får underskattas som hittills.

 6. PaulThomasPaulThomas

  Just på tapeten nu är nolltaxa på kollektivtrafiken. I Kiruna prövades detta för några år sedan. Resultatet visade att det kostade hälften av vad beräkningarna sade. Ingen skattehöjning har behövts och nolltaxan har numera permanentats. Utgifterna är försumbara och resandet har ökat enormt, både ute i byarna och inne i staden. För miljön måste denna lösning vara rena julafton! Allt fler kommuner börjar nu nosa på nolltaxan som en möjlighet.

 7. Mats WernerMats Werner Inläggsförfattare

  Men bebe! Djur och Människor (om vi nu ska fortsätta att särskilja oss från dessa) har alltid varit i händerna på naturkrafterna och jag förstår aldrig varför vi skulle tro att vi är förmer än att vara det rovdjur som står högst i näringskedjan just nu. Vem vet! Arter har kommit och arter har gått! Det finns inget som säger att just människan skulle vara skapelsens höjdpunkt (annat än vi själva!)

  Och Hans Rosling har ju påvisat att också befolkningsexplosionskatastrofen inte är något annat än en ”datormodell” av samma osäkra slag som den s.k. ”hockeyklubban”.

 8. Lasse-MajaLasse-Maja

  Jag skriver här som jag skrivit på annan plats att det är nu dags att vi verkligen begränsar människans plats på jorden. Vem sjutton har gett oss lov att utbreda oss på detta vidriga sätt och på djurens bekostnad.

  Vi har ingen rätt att slösa med naturresurserna som har pågått i hela mitt liv. Jag minns oljeklumparna i Atlanten och hur man från båtar dumpade allt möjligt avfall i havet så fort man var utanför landets territorialvatten. Detta över tio år före Heyerdal hittade sina klumpar i Atlanten på sin flotte.

  Enligt Bengt Hubendick forskare och tidigare chef på Naturhistoriska i Göteborg så skall man stryka naturen medhårs. Gör man inte det så slår naturen tillbaka på ett eller annat sätt.

  Och om vi/människan är orsak till den idag aktuella uppvärmningen lär de lärde tvista om. Sådana här miljösvängningar har vi sett förr. Likaså har vi haft både istider och försurningsperioder. Intet nytt under solen alltså.

  Men det viktigaste är att människan har inte rätt att på djurens och naturens bekostnad ta så stor plats!

 9. TatluserTatluser

  Solen är grunden till vår energi som styr systemen för liv, fotosyntesen och syret är nödvändigt för liv liksom vattnet, främjar vi inte förutsättningarna för dessa system då finns endast en väg…….. inget liv. – Här har de tre senaste åren odlingsjorden blivit allt surare trots årlig kalkning och på gångvägar och onötta betongytor där breder mossorna ut sig som aldrig tidigare. Till och med på trädens stammar börjar mossor breda ut sig som aldrig förr, det tyder på sur luft och sura regn. Detta är våra påtagliga erfarenheter i bostadsområdet, inget kan vi göra för att förhindra det. Eller?

 10. Mats WernerMats Werner Inläggsförfattare

  Fred Goldberg påpekade det uppenbara. Vad många som deltar på den klimatalarmistiska sidan egentligen eftersträvar är å andra sidan inte heller något som vi alla vill ha, nämligen ett världsherravälde. En ”styrande kraft” av diktatorisk karaktär. Ja, ingen säger det förstås, Inte heller Snäller här ovan, men det ligger ju i resonemangets slutfas. Det måste till någon som bestämmer över oss alla.
  Och det kan man ju ha alla sorters synpunkter på. Jag är nog i detta som i så mycket annat, fatalist. Jag tror inte heller att vi (”människan”) någonsin skulle kunna enas om att låta oss styras av ett överordnat envälde. Och jag tror ju också att den enda anledningen till att vår jord skulle sluta leva är den dag vår sol blir en röd jätte och sväljer vårt klot. Och då spelar det väldigt liten roll om mänskligheten finns kvar eller ej. Kanske styrs vår jord då åter av små encelliga varelser. För livet på jorden kan inget annat än solen utplåna. Se där en riktig dystopi!

 11. Lasse-MajaLasse-Maja

  Tar vi bort pengar, eget ägande, politik och religion så är vi en bra bit på väg till någon slags världsunion. Och MW Du får väl ändå medge att vi nu har färre krig än på länge. Tyvärr så sönderfaller ofta demokratin i de valdas egen närighet och det är ju där problemet ligger.

  Hade vi en vettig och rättvis fördelningspolitik skulle färre svälta och jorden fortare överbefolkas. Någonstans måste vi via världssamfundet eller vad det nu är gå in och omedelbart begränsa all befolkningsökning.

  Någon måste ta tag i dessa stora frågor och med diktat eller vad man nu vill bestämma att hit men inte längre. För fan titta på kartan runt många städer hur jävla många motorvägar där är som tar upp en stor del odlingsbar mark.

  Energi finns det gott om och som inte skadar någon om vi bara kan lära oss att ta vara på den. Solen, vattnet och väte ur vatten är några av framtidens energikällor. Och inget säger väl att vi inte skulle kunna ha en bil som drivs med solceller.

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen