Om "Majsa"

Jag är en kvinna på 80+, bor på landet, nära en kyrka och hade vargar i skogen, men de har flyttat! Jag är änka, maken gick bort hösten 2011. Jag har tre barn och två barnbarn och två busiga kattpojkar.

Sapiens m.m.

Skrevs 2015-04-18, 15:17 av Majsa

Alla här på sidan är så flitiga, jag har inte varit med på länge, men jag skriver rätt mycket på Facebook också. Och läser, löser korsord m.m! Här följer en liten fundering dock!

På 80-talet skrev jag min 3-betygsuppsats ”Kreativa tillstånd”. Jag var ute efter vad som händer i hjärnan och psyket när en människa förändras, får nya tankar, ändrar sitt sätt att förhålla sig till livet från att t.ex. varit deprimerad, upplevt sig som värdelös, oälskad etc. Jag utgick då från egna upplevelser i terapi där upplevelsen av att bli accepterad och lyssnad på hade stor betydelse. Men jag kom också in på Maslows ”peak-experiences”, upplevelser av ”flow”, meditation och hypnos, religiösa frälsningsupplevelser m.m.
Uppsatsen grundade jag, förutom på egna erfarenheter av dessa tillstånd, i huvudsak på litteratur om hypnos och meditation samt några intervjuer.

De två senaste dagarna har jag sträckläst Yuval Noah Hararis bok ”Sapiens”. (Jag ska läsa den flera gånger!) Den var verkligen fascinerande och väckte många nya tankar. En del saker var bekanta sedan förut, jag har t.ex. läst Jared Diamonds ”Vete, vapen och virus” samt Robin Dunbars bok om skvaller och putsande och sett en del TV program om genteknik också. Men slutsatsen, att Sapiens kanske kommer att försvinna som den sista, naturligt utvecklade arten och en ny ”intelligent designad” art kommer att uppstå, till följd av våra manipulationer, låter lite skrämmande, tycker jag!

Varför blev Sapiens så framgångsrik? En bidragande orsak är vår förmåga att föreställa oss saker som inte finns, menar författaren. Skapandet av gemensamma myter främjade sammanhållning och samarbete i stor skala. ”Hammurabis lagar” var enligt myten skapade av guden Marduk, de fungerade för att människorna trodde på dem. Detsamma gäller t.ex. kristendomen, den amerikanska demokratin, mänskliga rättigheter, kapitalismen, alla bygger de på en tro på sådant som inte ”finns”. Pengar har ett värde bara i vår gemensamma föreställningsvärld och är det mest universella och effektiva systemet för ömsesidig tillit, framhåller Harari.

Härom dagen lyssnade jag också på ”Teologiska rummet”. De frågade ”Vad är en religiös erfarenhet?”
Enl. min man så var en religiös upplevelse liktydigt med att känna en total förkrosselse p.g.a ”syndamedvetande” och därefter en
upplevelse av Guds nåd och förlåtelse. Detta skulle resultera i minskad egoism och större villighet att offra sig för andra. Hos mig uppträdde inte de följderna efter terapin, jag blev i stället mera ”egoistisk”och ”krävande” mot familjen genom att ge mig ut i studier och arbete!
Enligt Hararis definition skulle den vara en erfarenhet som vi satt in i en religiös tolkningsram. Men själva upplevelsen finns ju, den är ett slags överskridande av jaget, uppgående i något större än en själv, men den kan också ges andra namn; enhetsupplevelse, kosmisk upplevelse, existentiell erfarenhet etc., den behöver inte förknippas med någon religion.

Om en sådan erfarenhet leder till att en människa förändras till det bättre eller till samarbete för goda resultat, är den ju positiv. Men att det finns religiösa tolkningar med negativa resultat, vet vi ju. (Även nazismen och kommunismen ser Harari som religioner).

Kommentarer

 1. vetgirigvetgirig

  Ditt inlägg är ett debattämne av högsta klass, så tycker jag, och jag tror att Homo Sapiens Sapiens, som levat på Jorden bara i ca. fyrtio tusen år också blir den sista levande intelligenta
  arten på denna jord. Dessutom tror jag inte att vi homo sapiens sapiens har förorsakat all atmosfärisk förstöring. Naturligtvis har även vårt solsystem svalnat så mycket, efter tretton och en halv miljarder år att andra betingelser uppstått. Jorden kommer så småningom att likna ogästvänliga Mars, som påstås ha mängd
  av flytande vatten under ytan, vatten som inte fryser till is, på grund av att det innehåller ett kalciumämne. Kommer inte ihåg vad det har för kemisk benämning. Kanske finns där levande bakterier.
  Kanske har jag avvikit för mycket från Ditt ämne?
  Beträffande det att kalla nazism och kommunism för religioner så har vi fått en ny på halsen islamiska staten.

  Hej vetgirig, det är ju så att det ena ger det andra och man vet aldrig var diskussionen hamnar! Läs gärna boken också, jag tyckte den väckte nya tankar! Särskilt detta att homo sapiens kanske blir den sista naturligt utvecklade arten, sedan kan hon ju leva vidare som genmanipulerad på alla möjliga vis.

  Håller med om att islamismen också kan ses som en ny religion. /Majsa

 2. Lasse-MajaLasse-Maja

  Min religiösa erfarenhet bygger helt rätt på något jag tror inte finns. Insikten kom i högre tonåren då jag såg religiositetens utövare vara Mammons tjänare, falska självupptagna jagande penningen som ena jäkla idioter. Uppenbarelsen om dessa sanningar gjorde mig lycklig och jag har sedan dess levt lyckligt utan ett uns av kristenhet.

  Visst tror jag att den sanna demokratin finns även om många av dagens utövare är lika falska som de religiösa utövare jag beskrev ovan.

  Förutom människan finns det ett antal arter på jorden som intelligent set kan ses som mer intelligenta än oss. Men vad gäller förstörelse av sin egen miljö så är människan, tyvärr, oöverträffbar bland arterna. Att jorden nu försuras skylls ofta på människan, men då glömmer man att jorden tidigare har haft försurningsperioder utan människopåspädning. Visst människan bidrar kanske till förkortat förlopp.

 3. orera

  Förstår inte riktigt vad du vill med ditt inlägg? Men väljer att ta fasta på din slutsats.
  ”Men slutsatsen, att Sapiens kanske kommer att försvinna som den sista, naturligt utvecklade arten och en ny ”intelligent designad” art kommer att uppstå, till följd av våra manipulationer, låter lite skrämmande, tycker jag!”(Majsa).

  Utveckling är en ständigt pågående process och har varit det, så länge det har funnits liv på jorden. Vårt ursprung som art är primater. Och kanske vi är primater för den art som komma skall? Men det behöver inte bero på människans manipulationer utan vara naturlig utveckling som pågående process.

  Majsa: Kan man säga att det är en naturlig utveckling om den beror på genmanipulation? Kanske, om man ser den som ett led i evolutionen….

 4. GerdGerd

  Anspråkslöst kallar du ditt inlägg för ”en liten fundering”. Ingen av de böcker du nämner har jag läst och religiös kan jag inte heller påstå att jag är. Men min religiösa (nåja) upplevelse är att vara mot andra människor så som jag själv vill att andra människor ska vara gentemot mej, en regel som fungerar i mitt liv och har gjort sedan jag gick i söndagsskolan.

  Majsa: Bra, Gerd! Jag håller med att det är en bra levnadsregel! Men kanske inte direkt en religiös erfarenhet så som det avsågs i radioprogrammet ”Teologiska rummet”.

 5. orera

  Kan man säga att genmanipulation kränker någons skapelse av planeten? Vem är då kränkt?

  Majsa: Vem har talat om att bli kränkt? Jag tänkte att det kan ligga en fara i att människan får så stor makt över utvecklingen, finns det inte risk att hon skapar ”monster”? Kanske inte med avsikt, men mycket kan gå ”snett”. Men det är ju inget nytt, gamla myter berättar om människans ”hybris”. Så vi får hoppas mänskligheten lyckas navigera bland blindskären!

 6. minimalminimal

  Det som väckte mitt intresse i din blogg, var din reflektion över resultatet av din terapi. Du blev något som du tydligen inte väntat dig. Du blev mer krävande gentemot din familj och mer egoistisk skriver du.
  Att gå i terapi brukar ju avslöja något om ens barndom och sprida ett förklarande ljus över ens beteende och varur det stammar. Även om man har grubblat, så är det inte säkert att man förstått vilka måsten man levt under. Måsten som inte alltid varit hjälpande eller utvecklande för en själv. Tänker att det var något sådant du blev varse, och som gjorde att du sökte dig ut på äventyr. Kanske det är strängt att i så fall kalla det egoism, eller att vara krävande. Kanske det är bättre att kalla det för att man gör sig själv rättvisa.

  Majsa: Min terapeut sade också att vi måste vara egoistiska för att vara ”oss” (själva). ”Älska din nästa såsom dig själv”, heter det ju t.o.m. i Bibeln. Men sedan verkade ju offret och själv-
  utplånandet ha blivit ideal under min barndom och ungdom, nu har det väl svängt igen.

 7. Lasse-MajaLasse-Maja

  Apropå intelligenta varelser på jorden, så kan jag lätt räkna bort människan. Om inte människan funnits hade jorden kanske varit intakt!

 8. MajsaMajsa Inläggsförfattare

  Göran Everdahl nämnde boken ”Sapiens” i Go’kväll i fredags, han sade att den gett honom många aha-upplevelser. det stämmer nog, författaren för fram saker som man inte tänkt på tidigare, men som verkar helt självklara när han lägger fram dem!

 9. TatluserTatluser

  Sedan människor utvecklade sitt språk så de kunde förmedla berättelser så har man styrts av tro om styrande makt utanför mänsklig kraft, varför vet vi inte, kanske fanns en utvecklad värld där man fått erfarenheter som vi inte kan föreställa oss före dinousariernas tid och som följt med i generna i de återuppstådda individerna efter katastrofen, som bär med sig minnen som fortfarande påverkar oss. Som bekant nyttjar de människor som vill ha makt och styra över andra de trosberättelser om lydnad och gåvor respektive olydnad och straff enligt makthavarnas regler. Som jag tidigare nämnt kommer det tydligt fram i berättelserna om Omanska riket och Rommarriket. – Religionerna är system för maktutövare för att styra och leda människorna, men missbrukas ofta så det inte leder till det goda för människor, samma gäller i de politikiska systemen. Korruption är en svår samhällssjukdom.

 10. gunillago

  Gissar att vi är ett genetiskt experiment från någon avlägsen galax. Kan rekommendera en amerikansk serie som redovisar hur NASA och dess satelliter kommit att se på jorden. Serien finns hos TV4Play och heter The secrets of the Earth – Jordens hemligheter. Se den! Vi har perfekta förhållanden för att liv ska uppstå.

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen