Om "vetgirig"

Jag är nu en 83-årig änkling, intresserad av det mesta,företrädesvis miljö.Känner mej ej som stadsbo, trots mångårigt boende i Västerås! Efter min frus frånfälle har jag börjat skriva mycket. Har också märkt att jag blivit onödigt tvärsäker i mina åsikter. Typiskt tecken på påbörjad senilitet. Jag känner mig föranleden att presentera mig bättre. Det eftersom andra så utförligt beskriver sin bana genom livet. Under tjugo år var jag tegelbruksarbetare vid Orresta Tegelbruk. Nästföljande tio år fungerade jag som springpojke i produktionen vid Gullätt AB, dotterföretag till Gullhögens Bruk. De sista aktiva åren mockade jag grisskit vid min egen ägandes gård .Är nu åttiosex år fyllda och har behandlats för prostatacancer i tjugo år. Kan därför kalla mig en överlevare. Har skrivit en levnadsberättelse, som heter "Tango på Resi"" Ett par manus om miljö och klimat. hetande GRÖN KÄRLEK och UTOPIA, ligger i skrivbordet!

Tanken bakom?!

Skrevs 2013-09-19, 14:13 av vetgirig

Alla blir vi äldre

och något att ideligt ”häda”

tycker de yngre

som fortfarande är ”hädda”

 

Förresten vilka är ”hädda”

jo de unga oerfarna

som med sin tunga

lyckas de äldre ”skäkta”

 

Varför har det blivit så

ingen som vet

heller ingen kan förstå

på det vi gå bet.

Kommentarer

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen