Om "vetgirig"

Jag är nu en 83-årig änkling, intresserad av det mesta,företrädesvis miljö.Känner mej ej som stadsbo, trots mångårigt boende i Västerås! Efter min frus frånfälle har jag börjat skriva mycket. Har också märkt att jag blivit onödigt tvärsäker i mina åsikter. Typiskt tecken på påbörjad senilitet. Jag känner mig föranleden att presentera mig bättre. Det eftersom andra så utförligt beskriver sin bana genom livet. Under tjugo år var jag tegelbruksarbetare vid Orresta Tegelbruk. Nästföljande tio år fungerade jag som springpojke i produktionen vid Gullätt AB, dotterföretag till Gullhögens Bruk. De sista aktiva åren mockade jag grisskit vid min egen ägandes gård .Är nu åttiosex år fyllda och har behandlats för prostatacancer i tjugo år. Kan därför kalla mig en överlevare. Har skrivit en levnadsberättelse, som heter "Tango på Resi"" Ett par manus om miljö och klimat. hetande GRÖN KÄRLEK och UTOPIA, ligger i skrivbordet!

Minns någon ”Snucke”?

Skrevs 2015-11-01, 05:20 av vetgirig

På tidigt sextiotal lyssnade jag på en radioteatermonolog om hur liken på en kyrkogård, en viss natt klättrade upp till sina gravstenar och samspråkade med varandra. Monologen stod, tror jag, Georg Rydeberg för. Eller Adolfsson. Och han beskrev med all tydlighet likens snaskighet. Bland annat liket ”Snucke”, ett mycket talfört lik i graven bredvid.
Kunde denna monolog ha något med det Amerikanska påfundet Halloweens intåg i Sverige att göra.

Är det någon som minns den radiomonologen??

Kommentarer

Bli först med att kommentera detta blogginlägg!

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen