Om "seniorenredaktionen"

Vi är Seniorenredaktionen. Vill du fråga om något som rör Silvergenerationen, lämna klagomål, önskemål eller beröm så är du välkommen att höra av dig till oss.

Allas lika värde

Skrevs 2014-01-22, 10:58 av seniorenredaktionen

Silvergenerationen välkomnar alla 55+, oavsett kön, bakgrund eller sexuell läggning. De som är medlemmar i Silvergenerationen ska kunna skriva och utbyta åsikter i trygghet. Det betyder däremot inte att alla är fria att skriva precis allt som faller dem in, utan tanke på hur detta kan uppfattas av andra. Lika självklart som att meningsskiljaktigheter är helt okej, är inte kränkningar eller stötande inlägg det. För allas trivsel så har vi ordningsregler.

Om du upptäcker en text som får dig att känna dig illa till mods kan du anmäla detta genom ett mejl till info@silvergenerationen.se. Vi tittar då på texten och avgör om den bryter mot reglerna eller inte.

En påminnelse av etiketten på Silvergenerationen (Du hittar dem även längst ner på sidan).

Du ansvarar själv för innehållet i de inlägg som du gör på webbplatsen. Vi förutsätter att våra medlemmar visar respekt såväl för gällande lagar som för övriga medlemmars synpunkter, uppfattningar och bidrag.

Olagliga eller på annat sätt stötande inslag får inte förekomma på Silvergenerationen. Med sådana inslag menas till exempel:
- rasistiska, diskriminerande eller pornografiska inslag
- förtal
- uppmaning till brott
- olagligt återgivande av text, musik eller bild.

Du får alltså inte göra eller sprida uttalanden som diskriminerar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning; inte sprida pornografiska bilder eller bilder som skildrar grovt våld, tvång eller råhet; inte göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande; inte uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott och inte heller utnyttja medlemsregistret för egen eller andras kommersiella verksamhet.

Silvergenerationen.se tillåter heller inte systematiskt genomförd distribution av religiös eller politisk propaganda.

Så snart missbruk upptäckts kommer texten att raderas och användaren varnas. Om rättelse inte sker utesluts användaren från webbplatsen. Brott och missbruk kan också innebära straff och skadeståndsskyldighet.

Du som upptäcker texter som bryter mot ovanstående regler kan anmäla detta genom ett mejl till info@silvergenerationen.se.

 

Vi tackar för hjälpen med att hålla Silvergenerationen fritt från kränkningar och olagligheter.

Frida Johansson

Veteranenredaktionen / Silvergenerationen

Kommentarer

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen