Om "kylling"

Jag har varit med i Silvergen sedan början av 2006.Skrev ett inlägg och åkte utomlands ett bra tag. Åter på hemmaplan sedan 10 månader. Trivs med tillvaron i alla dess delar. Har alltid varit en föreningnsmänniska och haft många politiska uppdrag. Född i Landskrona varifrån jag flyttade i 20-års åldern, upp till det vackra Sundsvall. Där stannade jag - vi - i drygt 40 år och återvände till Skåne och Helsingborg för drygt 10 år sedan. Mina "uppdrag" i dag, är att vara ordförande i SeniorNet Helsingborg. En förening för 55 + som sysslar med allt vad som tillhör datorer etc. Drygt 350 medlemmar är vi. I övrigt sitter jag med kommunfullmäktige och är ordförande i Teaterstyrelsen. Dessa verksamheter och några till gör livet behagligt och intressant. Helsingborg - Sundets Pärla är med sitt läge mitt emot Helsingör och Kronborgs slott en av de "vackraste" platser som finns!!! Utanför våra fönster - cirka 200 meter ut i Öresund - kan vi varje dag skåda en intensiv sjöfart. Inte minst alla de lyxkryssningsfartyg som regelbundet passerar. Solnedgången har vi koll på året om. På vintern sjunker solen ner bakom Lousiana i Danmark och på sommaren ner bort över Kattigat. Mina yrken: Polis 12 år, skadereglerare 8 år, ombudsman i SKTF och TCO 18 år och liten företagare i cirka 10 år.

Vem ger den bästa servicen/vården åt de äldre???

Skrevs 2017-07-13, 14:45 av kylling

En av de eviga frågorna för oss äldre är, enligt rubriken. Är det samhället som helt och fullt ut ska driva och sörja för verksamheterna eller ska ”den fria marknaden” få ta över eller bara få en del av kakan?

Om det sker en privatisering, ska då de privata aktörerna få vidkännas en begränsning i sitt vinstuttag?

I tidigt skede tillsatte regeringen Ilmar Reepalu som fick utreda införandet av ett eventuellt Vinsttak för välfärdsföretagen – begränsa deras vinster!

Då nästan alla på sikt blir beroende av vilken välfärd som står till vårt förfogande på äldre dar…kan det vara läge att vi tar en diskussion i ämnet?

Vinsttak är ingen lösning som gagna verksamheten eller dess kunder – sjukvården, äldrevården m fl. I stället måste  kontrakten vara tydliga och krävande, men också att en kontrollapparat tillskapas.

I all verksamhet där pengar finns med, finns också risker som kan innebära ”lätt förtjänta intäkter” på bekostnad av verksamhetens utförande. Kontrollen bör fungera via plötsliga besök på anläggningarna och enskilda samtal med ”kunderna” samt egen vaksamhet. Alltså inte som nu; att anhöriga, aktiva journalister ensamma ska driva denna kontroll.

Är det politiker som styr verksamheten bör de regelbundet och med egna ögon kolla vad som sker eller inte sker. Det går aldrig att avtala sig bort från ansvaret för en verksamhet som är politikerstyrd. Verksamheten ska drivas utifrån ett målprogram, där effektivitet och människovården är viktiga ting.

Den stora frågan är också; har det i princip någon betydelse vem som driver en god äldrevård – om den som helhet är på topp?

Låt oss höras.

Kylling

 

Kommentarer

Bli först med att kommentera detta blogginlägg!

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen