Om "kylling"

Jag har varit med i Silvergen sedan början av 2006.Skrev ett inlägg och åkte utomlands ett bra tag. Åter på hemmaplan sedan 10 månader. Trivs med tillvaron i alla dess delar. Har alltid varit en föreningnsmänniska och haft många politiska uppdrag. Född i Landskrona varifrån jag flyttade i 20-års åldern, upp till det vackra Sundsvall. Där stannade jag - vi - i drygt 40 år och återvände till Skåne och Helsingborg för drygt 10 år sedan. Mina "uppdrag" i dag, är att vara ordförande i SeniorNet Helsingborg. En förening för 55 + som sysslar med allt vad som tillhör datorer etc. Drygt 350 medlemmar är vi. I övrigt sitter jag med kommunfullmäktige och är ordförande i Teaterstyrelsen. Dessa verksamheter och några till gör livet behagligt och intressant. Helsingborg - Sundets Pärla är med sitt läge mitt emot Helsingör och Kronborgs slott en av de "vackraste" platser som finns!!! Utanför våra fönster - cirka 200 meter ut i Öresund - kan vi varje dag skåda en intensiv sjöfart. Inte minst alla de lyxkryssningsfartyg som regelbundet passerar. Solnedgången har vi koll på året om. På vintern sjunker solen ner bakom Lousiana i Danmark och på sommaren ner bort över Kattigat. Mina yrken: Polis 12 år, skadereglerare 8 år, ombudsman i SKTF och TCO 18 år och liten företagare i cirka 10 år.

Ska vi vara rädda för Digitaliseringen?

Skrevs 2015-08-14, 14:16 av kylling

På senare tid har en mängd skribenter hävdat att sjukvården och snarlika verksamheter står inför en genomgripande digitalisering, som i förlängningen ”gör sjukvården” ännu smartare och tryggare. De  anser att förändringen går snabbt och att politikerna och medarbetarna har svårigheter hinna med

Det vi skådar är inget annat än vad som sedan länge pågår inom näringslivet och den övriga privata verksamheten. Skillnaden är, att i den politikerstyrda verksamheten sker allt i maklig takt, medan det i näringslivet sker snabbare och ständigt och med ägarna, deras VD,ar och styrelserna som pådrivare.

Flera  vidgår att det är svårt att vara politiker och hinna med i utvecklingen. Om det är så, kan orsaken sökas ur vilken bakgrund politikerna rekryteras då de axlar manteln som ansvariga för en verksamhet. Med andra ord; vem som helst kan inte, när som helst bara hoppa in i politiken! En trogen valarbetare, blir inte automatisk en duglig politiker.

Kriterierna på en bra arbetsgivare i alla avseende, är att denne rekryterar dugliga medarbetare som får tydliga riktlinjer och befogenheter att driva en organisation.  Det går inte att gör som  Region Skåne nyligen gjorde, att ge den högste tjänstemannen inom Regionen en omöjlig uppgift att förändra och ”röra om”, allt medan en del politiker tvår sina händer för vad som uppkommit och söker en syndabock.

Förändringsarbetet – är egentligen en vanlig rationalisering – måste ske med klara och exakta mål och i nära samarbete med berörda och facken. Men ingen ska tro att enbart digitalisering – förändring – ökar motivationen att jobba inom sjukvården. Snarare finns det risk för omvänt – allt förändringsarbete måste drivas parallellt med en modern personalpolitik i alla avseenden, där rädsla för repressalier saknas.

De olika Inlagorna är värdefulla som avstamp för en politisk aktivitet och då med en drivkraft att förkorta tiden mellan tankarnas flykt och en nära verklighet, allt till gagn för medborgarna. Tidsspillan innehåller lidande och ineffektivitet. Denna aktivitet kräver mod och kraft för att fullföljas samt för att initiera till en debatt inom den politiska sfären…

Om det nu blir som skissas – rationell drift och en sjukvårdsapparat som genomsyras av en digitalisering – måste också den viktiga frågan tas upp: Framtiden – kommer det att vara brist på arbetstillfällen då? Det pratas vilt om att framtiden, blir arbetsbristens tidevarv.

Tore Bryneholt

 

 

Kommentarer

  1. TatluserTatluser

    Vi får vänja oss till en ny tid och lära oss lösa nya problem, det slog mig häromdagen, när jag hörde att vi har brist på arbetskraft inom mera kvalificerade yrken, var för ska verksamheterna ständigt under långa tider tvingas leta efter ersättare till sin ordinarie personal p.g.a. föräldraledighet, en hel del av föräldraledigheten skulle kunna ersättas med att arbetslösa lämpliga personer utbildades till barnskötare och särskilt unga som därigenom skulle kunna få sitt första steg in på arbetsmarknaden. Så varför inte låta en större del av föräldraersättningen i stället stämplas för barnskötareanställning under perioden tills barnet kan börja visstas på barnstuga och föräldrarna kan fortsätta sina jobb och deras arbetskamrater slipper att bli överbelastade p.g.a. alla föräldralediga och arbetsgivarens misslyckande att skaffa ersättare.

  2. kyllingkylling Inläggsförfattare

    Jo…det är viktig och nödvändigt att sjukvårdsapparaten ständigt genomgår förbättring, inkluderande rationaliseringar och digitaliseringar. Mer tid till den personal som jobbar nära de sjuka. Statsministern tror på ”mera robotar” – och han är inte ensam om detta -, om det blir så, måste vi redan nu kanske, ompröva om behovet av framtida arbetskraft är så stort som en del siare förutspår! Så finns det de som ropar på ”mer invandring” för att landet behöver arbetskraft…och så finns det de som inget hellre önskar än kortare arbetstid. Dessa båda falanger bör ”utredas” i hela deras ”effekter”, ty båda kan vara fel? i grunden.

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen