Om "kylling"

Jag har varit med i Silvergen sedan början av 2006.Skrev ett inlägg och åkte utomlands ett bra tag. Åter på hemmaplan sedan 10 månader. Trivs med tillvaron i alla dess delar. Har alltid varit en föreningnsmänniska och haft många politiska uppdrag. Född i Landskrona varifrån jag flyttade i 20-års åldern, upp till det vackra Sundsvall. Där stannade jag - vi - i drygt 40 år och återvände till Skåne och Helsingborg för drygt 10 år sedan. Mina "uppdrag" i dag, är att vara ordförande i SeniorNet Helsingborg. En förening för 55 + som sysslar med allt vad som tillhör datorer etc. Drygt 350 medlemmar är vi. I övrigt sitter jag med kommunfullmäktige och är ordförande i Teaterstyrelsen. Dessa verksamheter och några till gör livet behagligt och intressant. Helsingborg - Sundets Pärla är med sitt läge mitt emot Helsingör och Kronborgs slott en av de "vackraste" platser som finns!!! Utanför våra fönster - cirka 200 meter ut i Öresund - kan vi varje dag skåda en intensiv sjöfart. Inte minst alla de lyxkryssningsfartyg som regelbundet passerar. Solnedgången har vi koll på året om. På vintern sjunker solen ner bakom Lousiana i Danmark och på sommaren ner bort över Kattigat. Mina yrken: Polis 12 år, skadereglerare 8 år, ombudsman i SKTF och TCO 18 år och liten företagare i cirka 10 år.

Det slitna ordet oacceptabelt.

Skrevs 2016-07-12, 11:19 av kylling

Att driva politik är att saluföra med ord och gärning samt visa resultat. Eller en annan formulering; oacceptabelt… kräver att resultat levereras. Nu används ordet ofta som slagträ i debatten – speciellt då det hänt något allvarligt eller när ett samhällsproblem dyker upp.

Ofta sticker en politiker fram och säger med bestämd min; det är oacceptabelt och därmed blir det! Kan hända att folk i gemen sövs av politikernas ordval och tror att nu fixar det sig. Men så är det inte! Reaktionerna från politiken, måste alltid synas av folket, oppositionen och pressen. Den första kollen måste gälla, är problemet nytt eller av  gammal årgång och då kan konstateras om det tidigare kallats för  oacceptabelt…

Enbart  i veckan har fem politiker använt ordet oacceptabelt om fenomen som; flyktingfrågan, de 50 problemområdena, våldtäkter, den svällande gruppen utanförskapet, bidragsberoendet, listan kan göras längre.

Användarna är både de styrande och de som varit med om att skapa vad vi ser i dag,   men inte gjort tillräckligt för att komma åt problemen. Som alltid är försäljarens vapen, att övertala och med ord beskriva “varans” förträfflighet. Eftersom många människor lyssnar på vad som sägs och är ”godtrogna”, utgår de ifrån att löftena skola hållas.

Ordet oacceptabelt är ett tämligen starkt ord om något som “inte är bra eller bör  ändras”. Därför går det inte att bara slunga ut ordet och tro att man gjort sin uppgift som samhällsbyggare. Användarna bör kasta sig över problemen – utmaningen… för att leverera svar och åtgärder och därmed uppfylla vad medborgarna har läst in av “det politiska talet”.

Politik bygger på trovärdighet och inte på fagra löften eller sövande ordval, som för stunden tystar kritiken. Om folket blir sövda av förföriska ordval – kommer uppvaknandet att slå tillbaka på ordkonstnärerna och då får politikerföraktet mer näring.

 

 

Kommentarer

 1. bebebebe

  Håller med om att ordet ”oacccptabelt” alltid måste följas av trovärdiga praktiska lösningar på påtalade problem. Om oacceptabiliteter ej åtgärdas blir oacceptibiliteten helt plötsligt tolerabel och därmed acceptabel.

 2. PaulThomasPaulThomas

  Många av oss accepterar det politikern säger. Det kan låta övertygande och trovärdigt. Speciellt om talaren representerar ”mitt parti”.
  Politikern är en person som behärskar talandets gåva. Det kan låta riktigt förnuftigt och klokt. Men det är inget annat än en följd av ord. Ord, ord. Från talarstolen hörs att något är oacceptabelt. Betänk då att det vi hör är inget annat än en ordföljd…

 3. TatluserTatluser

  Dagens politiker har som regel ända från barnsben fått väldigt begränsad övning i praktik varför synapserna i hjärnan inte tränats att tänka i praktisk handling, de flesta har svårigheter att se det teoretiska som de läser och tänker och hur resultatet av detta kan bli i praktiska funktionen och vilka effekterna blir. – Ju mera människorna/barnen i samhället fjärmas från praktiskt handlag när maskinerna tar över allt mera desto mindre tränas signalerna i hjärnan att tänka praktiskt och försvårar att se teorins effekter i praktisk handling. – Lösningen då blir att bara babbla på vart det leder är närmast fantasier och hur det skulle gå till har de ingen aning om.

 4. Lasse-MajaLasse-Maja

  Känner igen svadan från våra politiker här då jag visade för dem hur sönderslagen och sönderriven vår bil blev 4 gånger. Oppositionen vågade svara på direktmejl men de styrande sket i det så jag skrev en lång ifrågasättande insändare i lokalbladet.

  Den socialdemokratiske ordföranden uttryckte sig då om att det var oacceptabelt och man med nya medel skulle rätta till det med sysselsättning åt ungdomarna. Tilläggas är att polisen lade direkt ner alla utredningar och ingen gärningsman är tagen så hur han kunde få det till att det var ungdomar förstår jag inte.

  Ungefär som God dag Yxskaft!

 5. vetgirigvetgirig

  Vad gjorde Du och mer än femtio procent av den samlade pensionärskåren, när några stycken eldsjälar påtalade det orättvisa i att låna upp 260 miljarder från pensionsfonder?
  Som sen vägrades tillbakabetalning! Och det trots ett avgivet löfte av Göra Persson.
  Min fråga här, var kolossalt hårt länkad till Jobbskatteavdragen!!!!!!!!!!!!

 6. kyllingkylling Inläggsförfattare

  Ang. Perssons stöld och därefter behållna pengar, var vi 16 personer som agerade på olika sätt, men gemensamt. Ett var att i skrivelser påpeka de föga lämpligt i att låna av ”pensionärskollektivets” pengar. När sedan sveket om återbetalning kom i dagen, agerade vi på samma sätt + några artiklar om att pensionärskollektivet borde reagera mera…
  Mitt initialinlägg gäller ju om viktigheten, att folket följer upp vad som säga och lyssnar på orden. M a o vara kritisk om vad som sades och vad som händer. Så vet vi att många av folket har svårt för att rösta med fötterna. Därför kan det bli ”som det blir”. Det är i någon mån… vad som gäller med oss som ”aldrig” byter bank… Så att vara trogen för evigt – lönar sig inte alltid!

 7. TatluserTatluser

  Det gäller att välja ledare som kan leda i den praktiska tillvaron och det gäller att välja ledare med anhang som förmår och har vilja och kraft att sätta upp konkreta mål och kunna praktiskt föra processen till dessa mål som befrämjar gott liv för alla. – Var hittar man sådana ledare till? I nuläget förser de sig mest själva av vad andra strävat ihop.

 8. vetgirigvetgirig

  Tatluser har rätt och i pensionärsgrupperna finns dessa ledare som hade kompetens nog att driva frågan. Men de ville inte ta i frågan, ens med tång. SPF-pensionärer var rädda för att fälla sin regering och PRO var rädda som fan om jobbskatteavdragen!!!!!!!!!!!!!

  Men det är historia nu och lojalitetstankar finns ej mer!!!!!!!!!!!!!!!!

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen