Om "PaulThomas"

Jag är en händig man. Gillar att renovera hus. Efter en 25-årig grafikerbana blev jag plötsligt trappsnickare. Därefter jobbade jag som metallarbetare, informatör, vaktmästare och kvalitetskontrollant. Men egentligen är jag ju tecknare sen barnsben. På tal om barnsben, har barnbarn som är nåt alldeles extra! Har haft (och renoverat) gårdar och fritidshus i Småland, Gästrikland och nu Hälsingland. När arbetsmarknaden inte längre efterfrågade mina tjänster dunsade DEN STORA FRIHETEN över mig. När jag i mitt anletes svett bygger hus arbetar jag med äldre beprövad teknik för att skapa sparsmakad trevnad.

Klimatets år

Skrevs 2019-12-16, 16:39 av PaulThomas

Nu har åter ett storslaget möte hållits om viktiga lösningar som oundgängligen påverkar allas vår framtid. De högavlönade ledarna för olika länder har återigen visat hur okunniga och handfallna de är.

Från ministrar och presidenter har vi nog intet att förvänta oss. De har utrustats med talets gåva, jovisst, men många pensionärer skulle kännas tryggare att förlita sig på. Klokskap i dessa frågor har ofta bevittnats från äldre medborgare.

Det överståndna klimatmötet i Madrid benämns av journalister som ett fiasko. Vi får hoppas att vid nästa mötestillfälle de bromsande nationerna har kommit på bättre tankar. Jordens överlevnad bör helt naturligt ges högsta prioritet.

Trots allt kan ett gott helgfirande få genomsyra de närmsta dagarna!

julkort19

 

Kommentarer

 1. Jalle

  Neej, något gott kan vi inte förvänta oss från ministrar och presidenter. Gemensamt för dem alla är att de har ett övergripande mål – att få sitta kvar vid makten. Det är det viktigaste och sedan får de trixa och dagtinga för att klara av det. Stefan Löfven har gett sig själv 176000 kronor i månaden, är han värd det? Naturligtvis inte! Det är väl tio gånger mer än vad många får hanka sig fram på. Klart han inte avstår frivilligt från det. Många av våra ledare är tyvärr inte intelligenta nog att förstå vad forskarna talar om, så hur det ska gå för mänskligheten det vet man inte. Största hotet mot vår jord är människan så kanske det bästa vore för jorden att den fortsatt utan oss.
  God jul själv PT

 2. Mats WernerMats Werner

  Hej Du!
  Länge sedan sist!
  Kikade in för att se om något hänt. Noterade att det fortfarande finns några av de ”gamble” kvar i drift.
  Kunde inte låta bli att kommentera Ditt inlägg ovan. Vi borde hoppas att alla nationer till nästa möte har insett att det är miljöproblematiken man bör ta itu med. Sopor i haven, skogsskövling, gifter i naturen mm. Allt detta som människor ställt till och kan åtgärda! Inte ödsla kraft och pengar på att försöka hejda ökning av CO2 i atmosfären. Det är förmätet av dem som tror sig styra över universella krafter. CO2 är livets gas. Tack vare den har jorden blivit grönare. Grödorna har ökat. Fler människor slipper svälta. Att det också har blivit varmare har inte med CO2 att göra i någon väsentligare utsträckning. Istället tänker sig alarmisterna att strypa utvecklingen i de fattiga länderna genom att inte tillåta dem att investera i bärkraftig billig baskraft. Är det verkligen vår vilja? Hans Roslings tes var ju att genom utbildning och standardförbättringar skulle födelsetalen minska på naturlig väg vilket är i högsta grad önskvärt.
  Sedan slutet på den ”lilla istiden” på 1860-talet har den globala (om man alls kan tala om en global temperatur) ökat med 1 grad! Varför skulle detta behöva orsaka den panik som sprids av politiker, agronomer, tv-presentatörer och okunniga skolbarn? Sedan 1998 har dessutom temperaturen planat ut och ingen signifikant ökning av jordens temperatur har konstaterats. Sanningen är ju att vi snarare är på väg mot en ny istid om man ska tro statistiken och historien. Hittillsvarande interglacialer har varat 8000-12000 år och nu har 12000 år gått sedan den sista stora istiden. Antagligen borde vi vara glada åt varje tiondels grad vi människor bidrar med (mestadels just för att vi blir fler) för då kanske vi kan skjuta upp den dag då den 3km höga isen börjar växa över våra ättlingars huvuden och migrationen söderut måste börja.

 3. gunillago

  Intressant inlägg, Mats Werner, fortsätt på den vägen är du snäll. Kommentera, blogga om dina tankar i en vidare mening om tillståndet på klotet.

 4. Mats WernerMats Werner

  Tack Goa Gunilla!
  Kul att se några av de gamla bekanta ansiktena!
  Min största sybehörsnärvaro sker på Facebook där jag är mycket aktiv bl.a. i just klimatfrågan (Obs! Ej miljöfrågor som alltför ofta av framförallt de unga under ledning av den stackars vilseförda och oberörbara, blandas ihop. De talar om miljöproblematik som sopor i havet, skogsskövling och bush fires, men de viftar med ovetenskapliga politiska sammanställningar från IPCC. Men IPCC handlar bara och endast om huruvida mänskligheten genom fossila utsläpp är ansvariga för den globala uppvärmningen och det är den hittills obevisade men däremot av verkliga temperaturmätningar falsifierade hypotesen som jag intresserar mig för. Först och främst kan då sägas att CO2 är livets gas! Tack vare ökningen av koldioxid i atmosfären har världen blivit grönare och skördarna har ökat så att fler människor kan lyftas ur svält och fattigdom. Jordbruksarealer har kunnat ökas.
  Så ska det påpekas att sedan våra fossila utsläpp tog fart på 40-talet upplevde jorden en temperaturnedgång. Vi om några minns de starka krigsvintrarna. På 70-talet rådde samma hysteri som idag och man förutspådde att vi hade tio år på oss. Men det man då varnade för var inte någon global överhettning som ni kanske minns — utan den nya istiden! Men så började temperaturerna att stiga igen fram till slutet av 90-talet men har i princip stått still sedan 1998. Visst har vi upplevt varma El Ninoår och en hel del värmerekordmånader, men ingen signifikant ökande temperaturtrend. Däremot har CO2 ökat stadigt i atmosfären hela tiden trots att vi alltså sedan 40-talet haft två klimatlånga (30 år) perioder av stillastående eller sjunkande temperaturer. Men de faktiskt uppmätta resultaten av land-, satellit- och ballongmätningar av temperaturen, bryr sig inte IPCC om! För dem gäller de datoranimerade (kan inte kalla dem annat) temperaturkurvorna före de verkligt uppmätta, vilket bl.a. en av världens främste klimatforskare, professor John Christy (som tidigt hoppade av IPCC-cirkusen sedan han sett hur hans rapporter förvanskades av de politiska sammanfattningarna för beslutsfattare) vittnat om i olika kongressutskott i USA. En annan som också hoppat av IPCC av samma skäl är Nils-Axel Mörner, Sveriges internationellt främste havsyteforskare och oceanolog, ledare för det internationella Maldivprojektet. Han påpekar tex att det inte existerar någon accelererande höjning av havsytan. Heller ingen alarmerande avsmältning av den grönländska landisen som i år redan istället uppvisat ett antal köldrekord på runt och under minus 60 grader!
  Hans Rosling, salig i åminnelse, skrev i ett mail till mig på nyårsafton 2015 att man inte ska lyssna på alarmister som ropar om ”klimatkatastrofer” eftersom dessa i över 90% har andra orsaker!
  Men framförallt ska man ha i åtanke att IPCC är en politiskt skapad ”intergovernmental” organisation av FN vars medlemsmajoritet är nationer med auktoritära styren som ofta är eller vill framstå som bidragsberoende. IPCC hanterar FNs hela klimatfond. Mycket pengar!
  IPCCs ledamöter är ingalunda några klimatforskare eller vetenskapsmän utan FN-politiker. De betalar sedan forskargrupper för rapporter om olika saker, men bara sådant som har med IPCCs formella uppdrag att göra, nämligen att påvisa hur människan påverkar klimatet! Märk alltså väl att uppdraget inte är formulerat: ”OM människan påverkar klimatet”! Detta faktum låser alltså upp de sammanställningar som skrivs av IPCCs tjänstemän (och alltså inte av några klimatforskare) och som publiceras flera månader innan de underliggande forskarrapportrna publiceras! Att sammanställningarna sällan korrekt återger forskarresultaten kan faktiskt var och en som vill själv konstatera. Men politiker och journalister hör inte till dem som vill lägga tid på torrt vetenskapliga dokument, de läser mycket hellre de alarmistiska sammanställningarna som ger bättre one-liners och bättre rubriker!

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen