Om "Stam Renrew"

xxxx

”Vad är det för dj-a illusion – att alla ska vara vänner?”

Skrevs 2008-05-18, 10:57 av Stam Renrew

Sonen och jag hade en intressant diskussion i bilen idag. Jag vet inte hur det började men någonstans i inledningsskedet pratade vi om den konservatorsinstinkt som fått bre ut sig i vår tid.

Detta att varje liten utrotningshotad djur- och växtart ges ett betydligt större skyddsvärde och omhuldas mer än många människogrupper! Är det rimligt och ens tänkbart att människan ska kunna införa något slags status quo i naturen? För det är ju det vi verkar eftersträva.

Evolutionen under miljontals år torde ständigt ha sett nya djur- och växtarter bildas och gamla dö ut. Trots detta har människan kunnat utvecklas och överleva! Idag utfärdas rikslarm om någon liten bagge är på väg att dö ut. Oerhörda kapitalinsatser görs för att bibehålla arter som inte själva har livskraft nog att klara dagens jordeliv.

Varför skulle vi nu vara förmätna nog att tro att vi ska kunna få utvecklingen att "stanna upp". Att alla nu levande arter ska finnas kvar. Vad gör vi då med de nya som kommer fram – för jag är övertygad om att nya arter kommer fram – ständigt. Har vi inte nog av överbefolkning när det gäller människor? Ska vi nu också behöva konkurrera med svaga djur- och växtarter?

Tror vi verkligen att vi kan rå på naturens krafter? Livskraftiga djurarter låter sig inte helt enkelt slås ut av människans framfart. Ta t.ex. fågellivet vid div. flygplatser. Finns ett rikt fågelliv etablerat där man bygger tättrafikerade flygplatser låter sig inte fåglarna störas. De blir istället till ett störningsmoment för flyget. Det har man lärt sig. Och det gäller också andra djurarter som rådjur, harar etc.

Räcker det inte med det utomordentliga arbete som gjorts och görs för att dokumentera alla de arter vi nu känner.

Är det rimligt att det byggs stora motorvägspassager för små groddjur när det saknas pengar till våra äldreboenden?

Är det rimligt att områden som kan vara utomordentliga förskoletomter läggs till naturskyddsområden för att man hittat några Läderbaggar där? Eller Vattensalamandrar?

Räcker det inte med skyddsområden nu? Vi har kommun-, läns och riksbeslutade Naturskyddsområden, Natura 2000-områden, Ramsarområden, Riksintresseområden för kulturvård och för naturvård och för friluftsliv och för försvar och jag vet inte allt.

Är det dags att införa ett och annat Människoskyddsområde? Eller kanske rent av ett Riksintresseområde för Mänsklighet!

Sonen påpekade att jag nog kanske inte borde torgföra min uppfattning just i detta avseende för att undvika attacker från djurrättsaktivister!

Så kom vi då in på mänsklighetens utveckling och detta med kreativitetens beroende av krig och katastrofer. Sonen menar att vi inom en tjugofemårsperiod kommer att få uppleva ett stort omfattande krig. Förmodligen med vatten- och livsmedelstillgångar som orsak. Det blir i Asien eller möjligen Afrika. Och det blir också där vi sedan kommer att se en utveckling av samma kraft som skedde i Europa och Amerika efter första och andra världskrigen.

Han menar att Västvärlden nu slagit sig till ro. Och framförallt har svenskarna gjort det. Vi har besparats verkliga katastrofer "alldeles för länge". Vi älskar att omhulda och dutta med allting och alla ska vara så snälla och inte bråka med varandra. Konflikter ska tystas ner eller helst förebyggas.

Vi ska leva i ett evigt Midsommarfirande med julsånger julklappar, kräftor, sill och brännevin. Och alla ska vara glada.

Men det leder ju ingenstans. Det blir ju just bara ett konserverande av vad man uppnått.

"Vad är det för dj-a illusion – att alla ska vara vänner?"

Ja, det kan man ju fråga sig!

Kommentarer

 1. Hej Mats! Först höll jag med dig, men sedan började jag tvivla.

  Visst finns det mycket i vad du skriver. Men varför ställa salamandrar eller grodor mot gamla människors behov av omsorg?

  Vi är ju ändå bara djur allesamman. Litet olika långt upp på den av oss människor konstruerade och av religioner/forskare/politiker/ekonomer i generationer, värdesättande och omhuldade ”utvecklingsstegen”.

  Ditt resonemang bygger på ett vi-dom-tänkande. Och ”vi” har alltid större värde än ”dom”. Alltså skall ”vi” skyddas och ha fördelar. Och det kan gärna ske på ”doms” bekostnad. ”Vi” är ju mer värda.

  Och så är det ju. Virus har inget värde, ur människans synvinkel, snarare tvärtom. I vår värld.

  Men varför då inte löpa linan ut?

  ”The survival of the fit”, lär Darwin ha sagt, inte ”The survival of the fittest”. Och det är en väsentlig skillnad, dessutom helt fri från den av vissa så hatade konkurrensen.

  Den som anpassar sig överlever, inte på andras bekostnad, utan på grund av sin egen förmåga till anpassning. Vare sig man är salamander, groda eller människa.

  D v s, de som anpassar sig till utvecklingen, även djuret människan, vare sig utvecklingen styrs av kortsiktigt tänkande politiker, av världsekonomin/globaliseringen, av miljöfaktorer, av enskilda länders expansionsbehov, av religiösa fanatiker, av pandemier, you name it – alternativen är oändliga, blir de som överlever.
  Och det mest demokratiska borde ju vara att allt detta också borde gälla för djuret människan. Då gäller ju verkligen ”lika villkor” för alla. Och då slipper vi ju vara vänner. Lätt som en plätt

 2. Stam RenrewStam Renrew Inläggsförfattare

  Ragnar! Du får det att låta enkelt! Det är det inte! Till och med jag inser det. Som politiker med ansvar för skattebetalarnas pengar ställs man dock ganska ofta inför avgöranden som känns ganska så aviga när vi tvingas avstå t.ex. just möjlighet att bygga nödvändiga förskolebyggnader på den lilla ynka markbit som kommunen äger just där det behövs förskolor och där bor en liten oansenlig bagge! Då måste jag som människa ändå prioritera mänskliga behov. Det har inget med ”fittest” att göra. Baggen kan mycket väl vara ett segt litet kryp med alla förutsättningar att överleva mänskligheten. Icke förty ställer han till’et för mänskliga behov.

 3. agnetaagneta

  Vi är alla beronde av varandra, stora som små. Allt kommer dock att lösa sig till slut, när överbefolkningen, mat och vattenbristen har gjort sitt. När väst har blivit u-land och Asien blivit lika rika som väst en gång var.Politikerna handlingsförlamade.
  Moder Jord kommer inte att överleva! Säger pessimisten

 4. Stam RenrewStam Renrew Inläggsförfattare

  Bo! Visst är det problematiskt. Just nu på morgonen hinner jag inte veckla ut resonemanget mer eftersom jag strax ska ge mig ut på en veckas tvärvetenskaplig kurs i Åkers Bergslag under ledning av Nils-Axel Mörner, Björn Ambrosiani, Svante Strandberg, Mats G Larsson m.fl. Vi ska kika på Anscylussnäckor, borra istida lerkärnor på gungflymosse, kolla förkastningsbranter, förhistorisk järnhantering, fornborgar, hålvägar, Yoldiahavet, Ingvar den vittfarnes hem, runstenar m.m. Jag gick den här kursen för fyra år sedan och hoppas gubbarna har kommit på en del svar sedan dess. Niklas Mörner som är havsforskare m.m. hör t.ex. till tvivlarna på att mänskligheten ligger bakom klimatförändringarna.
  Betr. enprocentsmålet för konstnärlig utsmyckning gillar jag det och vi håller på det i kommunen. Som jag kanske berättat har vi haft en palatsrevolution p.g.a. – och här är jag ute på hal is igen – tre av fem kvinnor inte kunde begripa varandras signaler. Cs och FPs ledarkvinnor ställde fel ultimatum till Ms ledarkvinna (Kommunalrådet). Hela M reagerade helt åt fanders och C och FP gick till S. Gemensamt har man nu bildat en Tuttifruttiallians. Den första åtgärden man vidtog för att ”med krafttag bringa ordning i kommunens ekonomiska situation” var att höja de politiska kostnaderna för alliansen med 750.000:- samtidigt som orsaken till hela krisen bottnade i att man måste säga upp lärarpersonal och vårdbiträden! Det Du!
  Man inrättade helt enkelt två kommunalråd till + en politisk sekreterare!
  Där kan man tala om prioriteringsbekymmer.
  Försök med Myskankor! Apropås ”survivor of the fittest”! Eller ”fit”. Återkommer!

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen