Om "bebe"

Jag är en egotrippad 77-årig ingenjör som älskar att formulera mig om livet, som jag tycker är väl värt en blogg. Att skriva ner gårdagens upplevelser tycker jag också känns som ett sätt att bromsa tiden. Jag publicerar mig varje dag på pensionismerblog.wordpress.com och normalt var annan dag på Silvergenerationen och ibland på Facebook. Man måste hålla sin IT levande, kanske.

Om det kvinnliga flummet

Skrevs 2019-01-07, 16:46 av bebe

Idag hade jag ett intressant samtal i bubbelpoolen med en gammal arbetskamrat efter flitigt motionssimmande. Vi kom in på kvinnors telefonsamtal, som vi båda upplevde som ofta långvariga och sällan informationsrika. Samtalen hindrar ofta kvinnor för att utföra värdefulla uppgifter för oss män såsom produktion av elva- och trekaffe,matlagning, småstädning och underplockande för att inte förgäta vänlig omsorg som vi män har så stort behov av. Kvinnor säger ofta,när man försöker få reda på vilken informationsöverföring som skett, att samtalet varit rent socialt och den överförda informationen renodlad empati.

På en författarträff jag nyligen var lyssnare på sades det, att litteratur består dels av handling, dels av litterära signaler, som egentligen ansågs vara litteraturens huvuduppgift. Författarna slingrar in händelser i en slags flum som får läsaren att känna sig delaktig och därmed mindre ensam. Och att ”flummet” är den egentliga litteraturen. Är kvinnors telefonsamtal just sådant flum, som de flesta av oss män är oförmögna att överföra på grund av den brist på social kompetens som majoriteten av manskönet är kapabla till?

En intressant tanke. Så när vi män handlingskraftigt rullar oss i snön undviker vi möjligheter till socialt telefonutbyte? Kan det vara så?

Kommentarer

  1. Jalle

    hindrar ofta kvinnor för att utföra värdefulla uppgifter för oss män…
    Är du vad man kallar ”en mullig mansgris”?

    bebe: Mitt yttrande om kvinnors livsuppgifter kan antingen ses som en uppfattning som män över 60 varit omgivna av under sina yngre år eller också som ironi, som dock kanske har svårt att gå hem på en ”åldringsblogg” som kallar sig ”Silvergenerationen”.
    Dock finns kanske andra uppgifter i bloggen som kan vara mer konstruktivt att debattera.

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen