Om "Didania"

Från ålderns häst

Skrevs 2017-07-05, 15:20 av Didania

Som jag har berättad, skriver jag krönikor till min lokaltidning.

Denna min nästa krönika kanske kan intressera på Silvergen?

 

OMSORG

 

På nära håll har jag nu gjort en erfarenhet som många gamla med mig kommer att uppleva när åldern så att säga visar tänderna, när kroppen på ett eller flera plan ger upp – och krav på hjälp från andra blir oundgängliga.

”Man är mans gamman” så låter ett gammalt ordspråk och översatt till nutid skulle det bli något i riktning av ”Vad skulle vi göra utan varandra?”

Hur sjukvården än är konstruerad, om instanserna man möter är sjukhus, vårdhem eller hemvård med hemtjänst – det väsentligaste är den medmänskliga hjälpen – en annan människa eller flera som plötsligt finns i ditt liv och just helt in på livet i de mest intima och personliga situationer.

Att bli beroende av andra kommer oftast smygande, men man kan också drabbas av ett dråpslag och plötsligt tvingas inse, att ens privata liv nu inte längre kan vara privat på samma sätt.

Det säger sig själv att det handlar om en tillvänjning, många gör både positiva och negativa erfarenheter under den tid då livsrytmen förändras – för många på livstid.

Många skräckhistorier har man hört om en armé av skiftande personal som hemtjänstföretagen skickar ut till sina gamla och ofta sjuka kunder.

En mig närstående har t ex. under en tidsrymd av knappt två år fått träffa ett nittiotal utförare.

Men oftast tror jag att det lugnar ner sig och det säger sig själv att ett litet fast gäng har störst möjlighet för integration i brukarens livssituation, vilket är det bästa för båda parter.

Vem är det då som gör hembesök hos en gammal människa fem till sex gånger per dag?

Hela världen är det som tittar in, människor från alla världsdelar med övervikt från de världsdelar varifrån största invandringen sker.

Omsorg är av hävd ett kvinnoyrke, att ta hand om en medmänniskas basala behov medför paradoxalt nog låg status och låg lön – varav följer att det övervägande blir de som är nya i Sverige som får ta hand om jobbet.

Liksom hemtjänstpersonalen består av högst olika personer med olika förutsättningar ,olika utbildningsnivå och språkförmåga – består ju även kunderna, pensionärerna, av högst olika personligheter med olika kompetens för samarbete och social förmåga.

Är man så lycklig att man genom sin hemtjänst får en eller flera personer som man trivs med i sin nya vardag, uppstår ett sorts förhållande som bygger på äkta omsorg och som man lätt kan bli beroende av – men hela systemet bygger på flexibilitet och att tränas i att möta nya människor är kanske en nyttig träning?

Då gör det mindre att man på vägen dit kanske har fått undra över hur

”Finskorpor” kan bli till ”Finska Pinnar” – hur ”Finska pinnar” kan bli till ”Frysta Fiskpinnar” – hur ”Dill i lösvikt” kan bli till ”Sill i dill”?

Man kan förvånas över det hårdkokta ägget till soppan som inte längre delas på längden men skärs tvärs över på etiopiskt vis –

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen