Om "nattfjarilen" och bloggen

Är ute mest på natten.
© 2013 Silvergenerationen