Artikel

Länktips om publicering på internet

Skrevs 2014-03-14, 10:01 av seniorenredaktionen

Vad säger lagen?
Du ansvarar själv för innehållet i de inlägg som du gör på Silvergenerationen.
Om det inte är ditt eget material som du publicerar så ta reda på vad som är lagligt. Publicera inte om du är tveksam.

Här finns några länkar för att underlätta om du behöver läsa om vad lagarna säger:

PUL, Personuppgiftslagen
Ingen information om personer får återges utan uttryckligt tillstånd av personen i fråga.
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Upphovsrättslagen
Du får använda eget material som du själv är upphov till. Att använda andras foton, film eller texter utan tillstånd och publicera det på en blogg kan innebära att du gör intrång i upphovsrätten.
Du får sprida och publicera bilder som:
du själv har fotograferat och är upphovsman till
andras bilder om du har fått tillstånd att publicera (ange källa/upphovsman)
fria bilder (ange källa)
http://www.regeringen.se/sb/d/1920

Läs mer om upphovsrätt
Det finns speciella regler för hur du får avbilda konst.
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS företräder svenska och internationella konstnärer.
http://www.bus.se/
http://www.bus.se/1513
http://www.bus.se/1030

Vad kan du fotografera men kanske inte publicera
http://www.fotosidan.se/cldoc/vad-far-man-fotografera.htm

Upphovsrätt på internet
http://www.mediekompass.se/arkiv/mediekunskap/upphovsraett/1225-upphovsraett-pa-internet

Citaträtten
22 § i upphovsrättslagen
”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007).”

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Citatr%C3%A4tt

© 2013 Silvergenerationen