Om "Hyperbore"

Det som jag skriver här kommer sannolikt att bli en "spegling" av min blogg på SPF Seniorerna Faluns webbplats http://www.spf.se/content.asp?nodeid=80344.

En cykeltur

Skrevs 2015-05-26, 10:27 av Hyperbore

Vår förenings friskvårdskommitté har många olika aktiviteter på programmet. Nu kompletteras de med gemensamma cykelturer. När jag lade ut information om det på webbplatsens förstasida ville jag illustrera med en bild. Så jag gjorde som jag brukade, dvs googlade på ”cykeltur”, klickade på ”bilder” och fick en massa förslag.

Nu är det ju inte bara att ”knycka” eller ”låna” en bild på nätet, det finns upphovsrätt. Ett sätt är då att skriva till vederbörande (om man hittar hans adress) och fråga om lov (och det brukar man alltid få när det gäller amatörer). Ett annat är att klicka på ”Sökverktyg/Användningsrättigheter/Som får användas”. Det gjorde jag den här gången. Det blev den här bilden:

cykelturbeskuren

När jag hade gjort det surfade jag runt lite planlöst bland andra bilder med ”cykeltur”. Och hamnade på en tysk webbplats. (Du behöver inte fördjupa dig i texten, det räcker att se på bilderna för att förstå vad det handlar om).

Och blev förvånad och förundrad. Får man cykla så i Tyskland? Och i Sverige? Vad händer om en polis möter ett sådant cyklande gäng? Jag gissar (och hoppas) att han stoppar dem.

Men vad åberopar han för lagrum? ”Förargelseväckande beteende”? Eller ”Sexuellt ofredande”? I så fall antar jag att det på Facebook och Twitter skulle komma protester från naturister/nudister (jag har inte helt klart för mig vad det är för skillnad på de olika begreppen) som hävdar att det är helt naturligt att vara naken.

Det kanske är klokare att hänvisa till trafiklagstiftningen. I Trafikförordningen (1998:1276), 2 kapitlet står följande:

1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn til omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i
trafiken.

En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.

En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.

Det som står i andra och tredje stycket borde väl vara tillämpligt i detta fall? Risken för att en mötande bilist blir ”störd” och förlorar koncentrationen är nog uppenbar. Jag ska fråga några kloka personer om de någonsin har stött på detta i Sverige.

Kommentarer

  1. DidaniaDidania

    Ja där ser man – också en möjlighet – kanske skönt svalkande för kroppen, men störande för övriga trafikanter?
    För mig är det numera enbart motionscykeln som gäller – och på den brukar jag vara klädd!

Kommentera

© 2013 Silvergenerationen