« Tillbaka till diskussionsarkivet

Diskussionsämne: Varför är det så många äldre som stryker med???

Skrevs 2020-06-05, 08:46 av kylling

Är synen på äldre orsaken till de höga dödstalen?

I dag torde alla ha god kännedom om vad som händer på våra inrättningar för de äldre. Av alla dem som nu avlidit på grund av coronans härjningar, är det en stor del människor på äldreboende. Jag hoppas att pensionärsorganisationerna begär en allsidig utredning om orsaken till dessa dystra siffror samt att de kräver representation i utredning. Vad kan dölja sig bakom dessa siffror? Kan det vara slarv, bristande empati, felrekrytering av personal på alla nivåer, märkliga politiska beslut om att ”nu måste vi spara” eller är det ”bara” synen på de riktigt äldre som är orsaken?

Frågan är -vad är orsaken?

Kylling

Svar

 1. gunillago

  Jag tror att allt det du räknar upp kan ha betydelse. De som nu är intagna på äldreboenden är drabbade av åldrandets sjukdomar och funktionshinder. Alzheimers, demens och övriga ålderskrämpor som gör att de är övermedicinerade, svårövervakade och utsatta för bristande behandling. De som jobbar där har kanske inte alltid en relevant utbildning. Så, tyvärr är vi en utsatt grupp. Som 40-talist är jag en av många som man numera betraktar som en belastning för samhället.

 2. kyllingkylling Inläggsförfattare

  gunillago…Jo det är rätt. Men det råder tidvis en slogan som låter såhär: Det är bättre att ta ett jobb än att gå och tära på A-kassan. Men detta är fel i grunden och gäller alla jobb. Man måste ha intresse för jobbet, fallenhet samt i detta fallet empati. Det är en vrång syn att dels tro att alla passar till alla jobb och dels att det räcker väl med en vilja att försörja sig. Vi måste komma ifrån detta. Slarviga personer passa inte inom vården. Tyvärr har Gud också skapa slarviga personer…Det sägs??? att svenskarna ratar dessa jobb och det blir ”invandrarna” som får ta dem. Har dessa invandrare det som behövs för yrket – är saken klar. Saknar de utbildning ska de få göra en sådan – det gäller alla som börjar -, men tillika måste de kunna kommunicera på svenska – bra svenska. Men det gamla ordspråket duger här: Det finns inga dåliga soldater – bara dåliga generaler….Alltså cheferna på olika nivåer. Sedan har vi den sortens politiker som så fort ekonomin kommer upp, har de standard förslag: Vi måste spara…och sedan lägger de ett icke genomtänkt sparbeting – Det skulle ju inte sparas!

 3. DidaniaDidania

  Efter att ha levt flera år med en sambo som var helt beroende av hemhjälp för att kunna leva i sitt hem, har jag fått inblick i hur hemtjänsten fungerade – detta var i Stockholm.
  Först av allt – det var alltför många olika personer som skulle utföra jobbet. På en vecka träffade vi oftast ca 20 – eller flera. De flesta var invandrare oftast från främmande världsdelar – Afrika, Asien. Många var så gott som outbildade, många hade svårt att förstå svenska – eller kunna uttrycka sig på svenska.
  De få av dem som var kvinnor – var genomgående bättre – hade större förståelse för hur man kunde handskas med en gammal mycket svag person.

  De var alltid hårt pressade av sitt arbetsschema – där hänsyn inte togs till tidsåtgången när de skulle ta sig från kund till kund. (Ordet Brukare kan jag inte få mig att använda)
  Ledningen styrde allt diktatoriskt från sitt kontor – personalen visste aldrig dagen innan vem de skulle gå till nästa dag.

  Vi upplevde även efter att ha haft en fast person i över ett år på vissa pass – blev hon plötsligt omplacerat trots våra och hennes egna protester.

  Bland dessa över 200 människor med dåliga villkor som passerade vårt hem, fanns det flera helt underbara personer med gott handlag och utvecklad empati – och så fanns även motsatsen – människor som utstrålade att de inte alls ville ha detta jobbet – men att det var nöd o tvång.

  Sedan tycker jag att man skall dela upp hemtjänsten i de som skall utföra omvårdnad – och de rena servicejobb, städning och tvätt.
  De som skall vårda en gammal och sjuk MÅSTE ha en grundläggande sjukvårdsutbildning.

Skriv ett inlägg i tråden

© 2013 Silvergenerationen