« Tillbaka till diskussionsarkivet

Diskussionsämne: Solenergitak!

Skrevs 2018-12-17, 08:13 av vetgirig

Nu har de borgerliga partiledarna sorterat bort sig, för mig i alla fall i sin budget har de minskat subventionerna för solenergi-tak med en halv miljard. Det är löjligt tycker jag, jag anser att all lämplig byggnation i Sverige skall förses med tak utav solceller, och att det lagfästs! Och subventioneras ännu mer!

Kan vi så bör vi ligga ännu mer i framkant, här i världen och det för att rädda miljö och klimat!

Svar

 1. PaulThomasPaulThomas

  Att ligga i framkant är inte så svårt om viljan finns. Allt mer av energin alstras av vindsnurror som snart utgör hälften av vårt energibehov. Men med tanke på de estetiska värdena, nog är solcellstak att föredra. Tänk bara på hur kolossalt många tak vi har. Oerhört många av våra hustak är dessutom lämpade för energiproduktion. ”Tegelpannan” med inbyggd solcell är redan uppfunnen och finns i marknaden.
  Så jag håller med dig Vetgirig. Vore skönt om våra politiker ville stiga ur sandlådan och börja ta tag i saker…

 2. Hyperbore

  Vad menar du med ”vindsnurror som snart utgör hälften av vårt energibehov”? Så här står det på Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Elproduktion):
  ”Sveriges totala elproduktion år 2017 var 159 TWh/år. Av dessa kommer 64 Twh årsproduktion från vattenkraft (vilket kan variera plus/minus 15 TWh i årsproduktion beroende på regn), 63 TWh från kärnkraft, 17 TWh från vindkraft och 15 TWh från kraftvärme.[1] Endast 1,1 procent kommer från fossila bränslen, vilket är lägst andel i EU. [2]”

 3. PaulThomasPaulThomas

  I ett vetenskapligt program på tv redogjordes att 50% av energibehovet snart skulle ombesörjas av vindkraft. Men ordet SNART kan ju naturligtvis tolkas olika beroende på perspektivet. Kanske menade man helt enkelt att 50% av vårt energibehov ska lösas med förnybar energi 2020 som energimyndigheten har som mål?

 4. TatluserTatluser

  Livsmiljöerna i naturen påverkas mycket illa av vindkraftverken så dessa energiprodukter kanske vi snart slipper nu när mer effektiva solpaneler håller på att utvecklas som kommer att bli högproduktiva, denna produktion kan också bli all angelägnare nu när elkonsumtionen ökar kraftigt när all trafik går över till eldrift, redan nu aviseras ju att elleveranserna är överansträngda.

 5. vetgirigvetgirig Inläggsförfattare

  Ändra namnet från el-produktion till energi-produktion så kommer vi sanningen mycket närmare.

  Vi kan skapa energi genom jordvärme eller bergvärme.

  Vi ka ta till vara mycket mer solvärme.

  Förmodligen kommer jordens magnetism att betyda mycket i en framtid.

  Använder vi oss av all sorts avfall på jorden Gödsel med mera, hyggesrester från våra skogar och ochicke mat grödor. Då binder vi ris åt våra rumpor.

Skriv ett inlägg i tråden

© 2013 Silvergenerationen