« Tillbaka till diskussionsarkivet

Diskussionsämne: Pensionärers behov av välvilja

Skrevs 2015-06-04, 16:32 av bebe

I ett större antal inlägg har signaturen D gnällt på socialdemokraterna för osäkerheter om pensioner. Visst kan man gnälla om pensionärers villkor, speciellt de som inte haft turen att få arbeta inom industrier med mera generösa pensionsavtal.

Naturligtvis skulle man som pensionär helst vilja vara garanterad säg 60% av sin medellön under ett antal av sina arbetade år, naturligtvis kompenserade för inflation. Problemet som jag ser det är att ingen regering i världen kan garantera något sådant, speciellt inte när vi pensionärer får allt längre pensionstid. M h t inflation och ökande livslängd skulle det inte heller hjälpa att ackumulera upp fonder. Vi pensionärer måste hålla till goda med de bidrag som ”den arbetande” befolkningen är villig att avstå till oss. Och det kapital som vi betalat in under våra aktiva år ger oss säkerligen bäst avkastning genom att användas för att alstra meningsfyllda arbeten för de aktiva.

Problemet är något som alla partier får dras med, socialdemokrater som högerfolk. Vid högkonjunktur finns det större inkomster till staten, vid lågkonjunktur mindre. Och partierna som inte vet på sikt vad som, händer för göra vad de kan för att hålla såväl de aktiva som de pensionerade medborgarna vid rimligt gott humör.

Men visst tror jag att en viss omfördelning av inkomsterna för alla i landet skulle vara bra. Många har erbarmligt låga pensioner, som till en del borde kunna förbättras genom ökat skattetryck på de som har det bättre ställt. Men pensioner är ju bara en del av statens utgifter. Det behövs skola och undervisning, hälsovård och försvar och en mängd andra funktioner. Och det är en delikat uppgift att finansiera allt så att inga grupper blir alltför missnöjda. Vi pensionärer är en av alla dess grupper. Och vi måste inse, att vi lever på de andra gruppers välvilja.

Svar

 1. annaconda

  Om vi skulle göra som Finland och ta emot 750 asylsökande per år i stället för våra 80.000, skulle vi kunna spara många miljarder till bl.a pensionärerna.

 2. bebebebe Inläggsförfattare

  Ja. där ser man. Men trots det finns det åtskilliga högutbildade flyktingar som kommer till Sverige och kan ge bidrag till svensk industri och sjukvård. Och bland de outbildade finns det många som är villig att ta sådana jobb som många svenskar skyr, till exempel åldringsvård.

  Nu skall vi vara tacksamma för att även högutbildade stannar kvar i Syrien för att kunna bli en kraft när landet stabiliseras. Det vore ju dessutom pinsamt om Sveriges huvudargument för mottagning av flyktningar vore att parasitera på utbildning som gjorts för olika hemländers behov.
  Å andra sidan är det korkat att inte utnyttja det kompetensinflöde som kommer Sverige till del. Detta kan vi säkert göra bättre.

 3. bebebebe Inläggsförfattare

  Jag håller helt med Vetgirig. Pensionen borde vara vår självklara rätt. Men det vi betalar in i pension är ju en del av det kapital som håller landet igång. Och därmed är vår pension någonting som får tas ur statens inkomster, och vad staten kan ta ut beror på löntagarna där vi pensionärer är en del av allt det som staten måste betala.
  Så tolkar jag vår pensionssystem. Det är möjligt jag har fel, men det skulle förvåna mig.

 4. Jalle

  Självklart kostar flyktingmottagandet pengar, mycket pengar och det kan aldrig uppvägas av de (få?) högutbildade som vi får med på köpet. Men nu är det ju inte för att få in högutbildad arbetskraft som vi tar emot flyktingar utan för att hjälpa människor i nöd. Vi kan naturligtvis inte hjälpa alla nödställda människor i världen men vi kan hjälpa några. Jag tror att de flesta av oss är överens om detta så frågan torde bli hur många och vilka ska vi hjälpa och där tror jag inte alls att vi är överens. Hjälpviljan avtar nog i takt med avståndet; om vår granne håller på att drunkna i ån så är nog viljan att hjälpa större än om en totalt okänd människa, i ett land som vi inte ens vet var det ligger, gör det. Är det inte rätt förklarligt att vi reagerar så, det är ju så människan har överlevt ända från det att vi steg ner från träden; vi måste se till de som står oss nära. Vi måste ju i första hand se till att alla i Sverige mår och har det bra, ja kanske inte alla men de flesta. Jag tycker kanske inte att Skåne egentligen tillhör Sverige, man förstår ju inte vad de säger och ganska dryga är de också. Och norrlänningar, vad har vi egentligen för nytta av dem? Det egentliga Sverige upphör ju norr om Dalälven, ja egentligen tidigare, någonstans söder om Uppsala och söderut slutar det väl norr om Södertälje. Nu kan man naturligtvis inte hjälpa alla här, till exempel inte alla arbetsovilliga som bara sitter hemma och röker eller kommunister eller feminister eller alla snorungar som inte kan gå ut skolan med godkända betyg men alla ordentliga ansvarstagande människor och då tror jag att pengarna skulle räcka mycket längre så att vi som en gång byggde Sverige kunde få lite bättre pensioner.

 5. minimalminimal

  Så kan man förstås se på saken Jalle.
  En ny företeelse är det tydligen i alle fall, att istället för att hjälpa en skadad människa t.ex. i en bilkrock, så tar man upp sin mobil och fotograferar. Kanske t.o.m i närområdet? Ja, ibland kan man kan undra hur det hela skall sluta.

 6. vetgirigvetgirig

  Vad jag fattar från ATP-tillblivelsen, så stod det då i statuterna att den del av våra löner som arbetsgivarna fonderade inte fick användas annat än till framtida pensionsutbetalningar. Rätta mig om jag har fel! Om nu statsfinanserna inte räcker riktigt till att betala ut våra pensioner, då har ju Svenska staten dragit på sig för höga kostnader helt enkelt, eller också fonderade arbetsgivarna alldeles för liten del av vår lön i begynnelsen. Och var den inte för liten, så bevisas att statsfinanserna sköts sämre nu för tiden!

  bebe: Du kan mycket väl ha rätt. Men svenska statens finanser styrs ju inte enbart av Sverige utan påverkar kraftigt av världkonjunkturen, som ju vare sig socialdemokrater eller högerfolk kan styra. Så därför menar jag, att pensionärer liksom alla andra ”bidragsgrupper” är beroende av välviljan från ”den arbetande befolkningen” och dess medvetande om, att även de en gång i tiden kan bli pensionärer.

 7. Lasse-MajaLasse-Maja

  Tror Du har helt rätt Vetgirig. Jag vet också att ATP-pengarna räknades upp med en årlig ränta på 4%. Och det försvann då man med premiepensionen gjorde alla till kapitalspekulanter. Och så avtappade man ca. 160 miljarder som gick till banker eller vad det nu var!

 8. dagmars15

  Jag håller inte med det att pensionärerna ska vara nöjda med det bidrag som arbetande ger dem. Alla har avsatt pengar för sina pensioner genom sitt arbete då är det inte de arbetande som betalar pensionärernas pensioner idag. Det är inte heller så att staten endast betalar. Att det inte finns pengar beror på att pensionsfonderna är plundrade hela tiden, då finns det inte pengar för att höja pensionerna. Det är dock märkligt att det finns alltid pengar att höja lönerna och bonusar för VD-r inom staten, även i dåliga tider. Det är bara pensionärerna som ska ”betala” när det är dåliga tider. Om alla pengar som ska till pensionsfonderna skulle gå ditt hela tiden (vad är inte fallet redan i flera år) och stanna där, skulle det inte varar problem att höja pensionerna idag. Om jag kom ihåg Anna Hedborg krävde att socialförsäkringar ska ut från statsbudgeten. Om jag kom ihåg hon ville det därför att staten kan inte ta pengar ut från dessa fonder och använda att lösa krisen.

Skriv ett inlägg i tråden

© 2013 Silvergenerationen