« Tillbaka till diskussionsarkivet

Diskussionsämne: När ordet Solidaritet saknas substans…

Skrevs 2016-01-19, 15:26 av kylling

Är Solidaritet – ett prov utan värde?

Solidaritet är ordet som ofta används i den politiska debatten.  Användarna pratar sig blöta om solidaritet och lovar guld och gröna skogar samt pekar ut grupper som kan påräkna solidaritet. Sällan bifogas en konsumentupplysning om vad ordet betyder i konkreta fall. Det är därför talare av skiftande slag, svingar ordet kors och tvärs då de talar till folket, ty de vet att flertalet lyssnare aldrig eller sällan följer upp löftena som förespeglas.

Solidaritet betyder oftast att något ska följas upp och bli en tillgång för t. ex de sämst ställda. Lika ofta uppfattas solidaritet som ett åtagande mot någon eller något som tredje person, stat och kommun ska visa. Det kan vara överenskommelser, regler och lagar, som tillkommit vid akademiska och teoretiska möten då det var ”lugna gatan”.

Men så uppstår en situation då solidariteten ska börja verka och löftena sätts på prov – detta som politiker av skilda slag invaggat hopp om och att allt ska fungera. De som kan visa solidaritet, är oftast de som har mer än andra. Är de redo, när så behövs? Andra uppfattar sig som rättmätiga mottagare av solidariteten. Skulle dessa personer visa solidaritet om de var i en bättre ekonomisk ställning?

Flyktingströmmen är i dag enorm. EU har ett solidariskt nät om hur alla “medlemsländerna skola hjälpa till” att fördela flyktingar “solidariskt” mellan länderna. Verkligenheten har återigen visat att den sköna solidariteten inte fungerar – inte nu heller!

Flertalet medlemsländer värnar sina egna intressen och skjuter kravet på solidaritet åt sidan – eller som nu… så länge vissa länder “öppnar sina hjärtan” behöver” vi inte bry oss”.

Så var det med den solidariteten och så blir det ofta med löften om vad solidaritet är. Att i goda vänners lag komma överens om regler och solidaritetsskydd, är som synes ingen konst – men när behoven uppstår och  allt ska fungera, då är det inte lika lätt och ibland omöjligt.

Så kanske…  ska vi vara försiktiga med det sövande ordet Solidaritet, både vad gäller användandet och löften om solidaritet samt tron på att det fungerar. Alltså: Solidaritet är ofta – ett prov utan värde.

 

 

Svar

  1. gunillagogunillago

    Såvitt jag förstår så stammar uttrycket solidaritet från ”lojalitet med saken”- dvs, det myntades i det revolutionära skedet kring Sovjet-statens uppkomst. Har sedan använts av de vänsterpartier vi haft sedan dess. ”Ingen bryter mot den solida kraften i motståndet” ungefär..

Skriv ett inlägg i tråden

© 2013 Silvergenerationen