« Tillbaka till diskussionsarkivet

Diskussionsämne: Kriminalitet?

Skrevs 2018-01-12, 15:08 av Hans A

Det finns en utbredd uppfattning att invandrare begår mer brott än svenskar, man hör det ofta. Trotts detta har, så vitt jag vet, det inte gjorts någon undersökning om detta i Sverige. Uppfattningen att invandrare begår fler brott förstärks ju av att ingen instans vågar initiera en dylik undersökning. Alla, även regeringen, tror sig vete vad svaret skulle bli. Från politikerhåll har jag hört saker som: ”det skulle inte gagna integreringen”, ”det skulle bara spä på de motsättningar som redan finns” och liknande.

Nu ska det väl sägas att ”invandrare” är en synnerligen heterogen grupp så den måste spjälkas upp om det ska bli meningsfullt. Jag har fått ta del av en undersökning som gjorts i Tyskland och jag tror att Tyskland är ganska jämförbart med Sverige. Nåväl, studien visar att invandrare som grupp begår fler brott än infödda tyskar och det är egentligen inte så intressant. Men när man spjälkar upp undersökningen på olika grupper så visar det sig att vissa grupper ex syrier inte begår fler brott än infödda tyskar. Medan vissa grupper, ex nordafrikaner är väldigt överrepresenterade i brottsstatistiken.

Jag tror att det förhåller sig på samma sätt i Sverige och jag anser att regeringen borde initiera en liknande undersökning. Jag tror att resultatet skulle göra att syrianer och många asiatiska grupper skulle slippa att bli misstänkta för att vara kriminella. Och att man skulle se mer restriktivt på invandring av andra grupper.

Svar

 1. terrificterrific

  Här i vår närliggande mellanstora stad har vi numera många ensamkommande från Somalia och Afghanistan, nästan uteslutande unga män.
  Vi har fått stora problem med ungdomsgäng som trakasserar invånarna ffa på kvällstid. Butikspersonal i centrum har blivit trakasserad och hotad. Ingen vågar längre ge sig ut ensam p.g.a. risk att bli överfallen.
  Polisen syns sällan till här.

  Vad ska man göra? Placera väktare på strategiska ställen med batonger för att kunna freda sig och övriga invånare?
  Utrusta sig med pepparspray?

 2. gunillago

  Tror, tyvärr, att många kriminella och fd barnsoldater har flytt sina hemländer för en bättre framtid i EU. Alla flyktingbåtar från Nordafrika över Medelhavet har nog inte härbärgerat enbart ”goda” män. Det är tragiskt att många flyktingfärder slutat illa. Hanteringen av dessa flyktingar vid det grekiska och italienska (franska och spanska) inträdet i EU kan ha skapat mycket hat och illvilja samt att de kriminella troligen klarar sig bättre än flyktingfamiljerna som är beroende av ett omhändertagande på ett helt annat sätt.

Skriv ett inlägg i tråden

© 2013 Silvergenerationen