« Tillbaka till diskussionsarkivet

Diskussionsämne: Könsdiskriminering?

Skrevs 2009-07-31, 04:59 av Stam Renrew

I dagens DAGENS NYHETER läser jag om den tragiska jordfästningen av brandoffren i Rinkeby bl.a. följande, vilket föranlett mig att göra en anmälan till DO:

”Vid muslimska begravningar är är oftast männen och kvinnorna åtskilda. I samband med begravningsbönen för de sju omkomna närmade sig flera anhöriga kvinnor. När de kom för nära avvisades de till en plats längre bort av somaliska funktionärer”.

Vidare:

”Kvinnorna står under tallarna och gråter tyst med handflatorna mot himlen. De säger att de förstår att de inte får vara nära kistorna, de är ju så känsliga och de vill inte störa ceremonin med sin gråt”.

Såvitt jag vet är även en muslimsk begravningsplats en offentlig plats där svensk lag torde gälla. Funktionärer borde m.a.o. också vara ”svenska” sådana och inte från ett främmande land oavsett etnisk härkomst.

Detta var en randanmärkning. Vad som är föremål för min anmälan till DO, är det faktum att kvinnor diskrimineras på en offentlig plats p.g.a. sitt kön.

Svar

 1. Ingår det i den muslimska ceremonin att kvinnor inte skall ha samma tillträde vid begravningar som män så är det väl seden som gäller? För skulle inte det gälla så är det illa ställt med religionsfriheten.

  Håller i övrigt med om att det skall bli mycket intressant att se vad svaret blir från DO.

 2. Birger

  Personligen tror jag att DO kommer att lägga anmälan till handlingarna. Skälet till detta är att jag förstått att för att ärendet skall tas upp måste anmälan komma från en av de kvinnor som avvisades eller från ett av henne befullmäktigat ombud. En fysisk person måste uppleva sig vara diskriminerad, inte en företeelse som sådan.

 3. ulsanulsan

  Ska bli intressant att få veta vad DO säger! Jag känner mig själv kluven i frågan. Å ena sidan ska kvinnor ha samma rättigheter som män. Å andra sidan gäller religionsfrihet. Ja, svår nöt att knäcka!

 4. Stam RenrewStam Renrew Inläggsförfattare

  Kan meddela att DO inte tar upp frågan. Inte för att jag ”inte hade med saken att göra” men för att begravningar anses vara en privat angelägenhet (även om angelägenheten utspelar sig på allmän plats) och därför inte faller inom DOs domvärjo.

  Alf!
  Vi har lagstiftat bort en mängd saker som det samhälle som formats i det land vi lever i (var det en PK beskrivning?) även inom det område som klassificerats som religion. Det senaste är samkönade äktenskap. Tidigare kan vi nämna kvinnliga präster.
  Jag kämpade mot lagen om samkönade äktenskap eftersom jag anser att staten inte ska lägga sig i de religiösa samfundens område utan istället slutligen skilja stat och kyrka åt. En lag på det området skulle bara få effekt för de svenskar som tillhör den svenska kyrkan, men ej för dem som tillhör andra trosinriktningar. Därmed gäller de facto lagstiftningen inte alla och borde inte ha tillkommit.

  Om svenska kyrkan i höst (mot förmodan) beslutar att de ej kommer att medverka så blir lagstiftningen helt och hållet ett slag i luften.

  Samtidigt menar många att vårt samhälle genom lagstiftningen visar vad som är OK eller ej i vårt land och som sådan kan den givetvis ha ett visst berättigande.

  Många religioner tillåter aga av barn. Uppmuntrar det t.o.m. Men vår lagstiftning tillåter det ej vare sig det sker på offentlig plats eller i hemmet.

  Flera religioner tillämpar könsstympning av flickor. Det är inte heller tillåtet i vår lagstiftning.

  Debatt pågår också om könsstympningen av små pojkar.

  Så visst, Alf, varför skulle inte en diskrimineringslag kunna vara giltig i det här sammanhanget? Varför tillåter vi därmed öppet att en religion tillämpar en diskriminering bland sina utövare, som vi aldrig skulle tolerera i något annat sammanhang?

 5. idawikidawik

  Bra att Mats gjorde en markering eller ska vi säga ett ”försök” att anmäla i alla fall. Visst skall vi respektera religionsfrihet men det är även bra att visa DO att vi uppmärksammar vad som sker när det gäller inskränkningar i kvinnors rättigheter.
  Om tillräckligt många påpekar saker och ting så sker förändringar så småningom, även om det tar lång tid.
  De unga kvinnorna i muslimska länder har börjat agera i alla möjliga kvinnofrågor och männens patriarkat i dessa länder kommer att förändras.

 6. Stam RenrewStam Renrew Inläggsförfattare

  Jag glömde säga till Dig, Alf! Du ska inte heller glömma bort att det är länge sedan den svenska kyrkan (och f.ö. de flesta andra kristna kyrkor) övergav seden med separata kvinnobänkar i kyrkorna. Återigen ett tecken på att ”religionen” visst kan utvecklas.

 7. Jag har ej heller påstått att religionen inte kan utvecklas.

  Det jag menar är att man skall vara ytterst försiktig med hur man går på andra religioner. Vi måste vara medvetna om att det finns religioner som inte har jämlikhet mellan könen…skall vi förbjuda den religionen? Var skall gränsen gå då vi skall acceptera religionen? Eller innebär religionsfriheten att alla religioner är tillåtna? Eller begränsas religionsfriheten av svensk lag?

  Redan existerande religioner i dagens Sverige har ofta olika regler mellan könen i t.ex. klädsel. Skall vi kalla det för ojämlikhet eller moraliska symboler som är OK? Se Dig omkring Mats så hittar Du det kanske närmare än vad Du anar.

  Och Du Mats svenska kyrkan gör fortfarande skillnad på folk och folk…om inte offentligt så i sättet Du bemöts av prästen.

Skriv ett inlägg i tråden

© 2013 Silvergenerationen