« Tillbaka till diskussionsarkivet

Diskussionsämne: Intressant att lyssna på David Ingvar!

Skrevs 2017-12-28, 10:54 av vetgirig

David Ingvar betonade vikten av att läsa och ta lärdom av historisk information, när det gällde att förstå varför vårt nordiska IQ är sjunkande. Är det sjunkande, så måste det ju vara stigande någon annan stans i världen!
Historiskt så har Jorden med atmosfär funnits till i cirka fyra och en halv miljard år, och vi vet ganska litet om jordens historia förrän för etthundrafyrtio millioner år sedan. Det var då Dinosaurerna kom för att finnas till, ända tills för cirka sjuttio miljoner år sedan. Då dog de ut på grund av en meteor dammade ned vid Jukatonhalvön, plus samtidigt enorma vulkanutbrott i Indienområdet. Efter det är historien mer knapphändig fram till för ungefär fem mill
ioner år sedan. Då började människoliknande varelser att uppträda på Jorden.
Nu har vi kommit så långt att vi sätter tilltro till Hawkins teorier att vi på jorden och i universum har tretton dimensioner att förlita oss till, i stället för det fåtal vi vet om.
Detta är väl ingen historisk information att ta fasta på!
Den historiska information vi bör ta fasta på är att Jorden Poolvänder vart tvåhundratusende år, cykliskt, och att den nu påbörjade vändningen har fördröjts till åttahundrasjuttio tusen år.
Historiskt är det bra att veta att kostnaderna för att återställa skador av naturkatastrofer för det sista året, har fördubblats, jämfört med föregående är!
Förlåt min skrivklåda!

Svar

 1. TatluserTatluser

  Jo, du är förlåten för din initiativrika skrivklåda, jag läste för lite sedan i dagstidningen, för ovanlighetens skull de brukar inte skriva om detta, nämligen att nordpolen nu vandrat från Sibirien ner till England, tagit ett snabbt skutt.
  Vetgirig: Tack ska Du ha Tatluser. Jag har hört att den nordpol vi vande oss vid när vi började i skolan, nu befinner sig i Alaska, medan den magnetiska polen ligger någonstans i Sibirien.

 2. PaulThomasPaulThomas

  Det här är verkligen stora frågor som tål att diskuteras.
  Behöver sjunkande IQ-nivåer i Norden betyda att nivån stiger på annat håll? Fluktuationer kan kanske uppstå likaväl som med de magnetiska jordpolerna?
  Hawkins dimensioner är svåra att greppa med förnuftet, kommer folk i framtiden att småningom begripa detta bättre?
  Kostnaderna för återställande av naturkatastrofer kommer självfallet att öka. Framtidens försäkringsbolag mäktar inte att tänjas till det orimliga. Vad händer när stater och organisationers resurser tryter?
  Vetgirig: Att IQ-et ökar i vissa Asienländer är ovedersägligt, kan nog påstås!

 3. vetgirigvetgirig Inläggsförfattare

  Ja man kan ju undra över vilken nytta det kommer att vara med att förstå dessa tretton dimensioner, eller vilken hjälp till överlevnad på jorden vi kommer att ha av denna förståelse. Eftersom vi redan förstört så mycket av de nuvarande livsbetingelserna. Obalans i atmosfären, som medför stigande temperatur, smältande isar i både Arktis och Antarktis och stigande världshav, vara bottnar redan är bemängda med plastsopor, så till den milda grad att allt fiskbestånd hotas.
  Nog är det väl konstigt att vi intelligenta Homo Sapiens har lyckats förstöra livsbetingelserna på dryga hundra år, den eran då alla stora vetenskapliga innovationer och framsteg också gjorts.
  Vilken skuldbörda vi har åsamkat oss själva!
  Om vi nu ska börja tänka på någon form av förebyggande underhåll och reparationer, så måste vi börja med Atmosfären, som i sig är fan så mycket större än klotet vi bor på. Och balansen måste återställas ända upp i stratosfären. Så nog finns det JOBB alltid!

 4. gunillagogunillago

  Varför skulle IQ vara ett mått som är en redan färdig mängdenhet? Konstig tanke.. jag tror det ökar kontinuerligt i takt med att kunskap om våra livsbetingelser ökar. Dessutom välfärd, utbildning och vad det betyder för utvecklandet av våra hjärnor.
  Dimensioner man inte varit medveten om är ytterligare en kunskapshöjande faktor. Tankeläsning, medialitet etc – vad tror ni det är? Jo tillgång till de dimensioner vi aldrig räknat med finns.
  Det är så mycket vi inte vet om det universum vi är en del av. Det börjar öppna sig, detta underliga och fantastiska vars lagar vi lever under.
  När kontinentalplattorna rör sig in under varandra aktiveras de vulkaner som finns längs med dessa kustlinjer på havsbotten, som en effekt av dessa rörelser. Det i sin tur har en väsentlig effekt på livsbetingelserna. De ligger längs med kustlinjerna och släpper ut massor av det vulkanutsläppen består av – både i vattnet och i vår luft.
  Men visst – människan har varit och är en marodör utan tanke på omgivningen. Fattigdom + girighet, är väsentligt naturligtvis. Massiv skogsutrotning, havsförstörelse genom utsläpp, utfiskning, elfenbensinsamling, hajfens-samlande, korallrevsförstörelse, etc, etc…

 5. vetgirigvetgirig Inläggsförfattare

  Förlåt igen mitt ordval. Vissa asienländer springer förbi oss västerlänningar, när det gäller teknik och kunskap, och det medför ett ökat IQ hos dem. Vi i väster har kanske stagnerat på grund av jakt på pengar och makt.
  Beträffande naturkatastrofer, så kan vi bara gissa oss till storleken på meteoritnedslaget i Yakaton och vulkanutbrotten i Indien för cirka 65 miljoner år sedan Dinosaurerna utplånades och de lär ha varit talrikare än vad människorna är nu.
  Men kostnadssiffrorna för sista årets naturkatastrofer är belagda. Men kan inte jämföras med Krakatoas utbrott på adertonhundratalet.

Skriv ett inlägg i tråden

© 2013 Silvergenerationen