« Tillbaka till diskussionsarkivet

Diskussionsämne: Fosterlandes försvar

Skrevs 2015-04-03, 16:26 av bebe

På Facebook hittade jag ett inägg om försvaret som jag fann anledning att fundera över.Frågan om försvar är komplicerad.

Sverige lyckades hålla sig utanför matriellt oförstört under andra världskriget. Knappast ärofullt, men dock. Vad ära skulle h kostat landet i form av förstörelse är svårt att uppskatta. Den militära kostnaden för att okupera Sverige skulle förmodligen varit marginell. Försvar baserat på amatörer brukar inte ha någon chans mot professionella soldater.

Om Sverige av solidaritet stött Finland initiellt vid det ryska angreppet, skulle vi förmodligen fått förlora mot de allierade. Att kämpa mot ryssar och kommunister skulle väl känts historiskt riktigt. När finnarna så förlorade sin hopplösa kamp mot övermakten och lierade sig med Tyskland skulle Sverige förmodligen hängt på med katastrofalt resultat. (Om nu inte Den Svenska Björnen skulle ordnat med kompensation för Narva och fått nazismen att segra). Försvar är komplicerat.

Just nu riktar sig kanske de största ryska hoten mot Baltikum, dvs Natoländer. Ville vi vara behjälpliga i försvaret av dessa länder vore anslutning till Nato med dess krav rimligt. Att Sverige självt skulle kunna bidraga för att hindra en ockupation av dessa länder är knappast trovärdigt. Lika lite som svensk insats i Norge och Danmark skulle kunna ha haft rimligt avhållande effekt på Nazityskland en gång i tiden.

Jag tror vi i Sverige behöver diskutera vad vi vill ha vårt försvar till. Om vi skall kunna göra en verkningfull minitär insats eller om vi behöver försvaret för att få exportinkomster och generera arbetstillfällen eller bara för arbetstillfällenas skull (yrkesarme). Frågan är komplicerad men därmed inte olösbar. Om man nu vill ha en lösning. Även Natoanslutning är inte okomplicerad. Att Sverige skulle ingripa i en konflikt om Cypern t ex verkar inte helt motiverat.

Min egen inställning till försvaret är oklar men trots tveksamheter om Nato väger nog detta alternativ tyngst. Om nu Nato vill ha med Sverige alternativt att Sverige skulle vara villig att betala de kostnader som en Natoanslutning skulle innebära. Även om detta innebär en acceptans av kärnvapen. Men inte är ett sådant val enkelt.

Svar

  1. gunillago

    Tidigare var vi en neutral buffertzon mellan NATO och den tidigare Sovjetmakten. Nu skulle vi nog inte komma undan så lätt och med NATO blir vi en tänkbar krigszon. Vi har inte en chans om det skulle utbryta ett krig i vårt luftrum mellan ”sida1″ och ”sida2″. Unga flyr EU om man kan pga ett tänkbart krigsutbrott. Putin närmar sig mellanösterns arabstater och USA vill naturligtvis att kriget hålls på avstånd från egen kontinent. Vi har gruvbrytning som är enkelt att ta hand om för utomstående. Låter det hoppingivande? Nej.

  2. vetgirigvetgirig

    Logiska tankar! Krigsstrategin ligger på ett helt annat plan nu, och går inte att jämföra med nittonhundratalets! Då kunde mindre infanteri armeer slå ut större. Tänk bara på Finska vinterkriget. Så går det inte till numera!

Skriv ett inlägg i tråden

© 2013 Silvergenerationen