« Tillbaka till diskussionsarkivet

Diskussionsämne: Fattigdomsgränsen resp fattigpensionär

Skrevs 2013-08-12, 16:12 av silverladyn

Med anledning av ” stölden” av pensionspengar och pensionärsgruppens, de kommande likväl de befintligas, ekonomiska situation..

Två begrepp som förvirrar lite är fattigdomsgräns och ” fattigpensionär”.

Det som förr kallades fattigpensionär heter idag garantipensionär.  Garantipensionen är idag ca 7046:-/mån för sammanboenden och ca 7899:-/mån för ensamstående  För en ensamstående person handlar det om ca 5000:-/mån efter skatt. Ungefär det dubbla om man är sammanboende. Till dessa belopp kan man sedan få maximalt bostadsbidrag på 5000:-/mån.

Sedan kommer begreppet fattigdomsgränsen. Det bygger på SCR/Eurostats definition av fattigdom dvs under 60% av medianinkomsten. Det innebär 10 800:-/månad efter skatt, vilket kan motsvara ca 18000:-/månad brutto.

Utifrån dessa siffror kan man sedan avgöra om manär  fattig av något slag eller ej.

 

Om jag förstår siffrorna rätt kan en ensamstående pensionär med enbart garantipension hamna under fattigdomsgränsen, medan sammanboende pensionärer med enbart garantipensioner kan hamna ungefär straxt över/under fattigdomsgränsen.

 

 

Svar

 1. Tack Silveladyn för den fina upplysningen jag har genast uppdaterat mina bloggar så de stämmer med din skrivning.

 2. silverladynsilverladyn Inläggsförfattare

  bricka:Jag läser ganska mycket, men jag kommer inte alltid ihåg alla detaljer, men jag har för mig att det idag finns ca 100 000 personer som enbart har garantipension och troligtvis bostadsbidrag, dessutom har jag för mig att det är ca 800 000 pensionärer som har delvis garantipension. Totalt lär det finnas 2 miljoner pensionärer idag.

 3. brickanbrickan

  Tack för faktainformationen.
  Det är kan man kanske säga att ungefär något under
  hälften av dagens pensionärer har garantipension. Av dessa 800000 har 100000
  enbart garantipension och troligen bostadstillägg.
  Man kan ju fråga sig om inte regeringen har tillgång till motsvarande siffror,
  varför, jo det femte jobbskatteavdraget är på tapeten. Vore det inte bättre att använda
  pengarna till att låta pensionärerna få lägre skatt .
  Ju fler jobbskatteavdrag desto mer skatt för pensionärerna.
  Brickan

 4. TatluserTatluser

  Svenska myndigheter har numera en väldigt arrogant inställning till gamla människor, kan det bero på att de själva inte har en aning om hur slitsamt arbetslivet var under vår tid på arbetsmarknaden, inga maskiner som lyfte tungt, inga apparater som underlättade och veckoarbetstiden var 48 timmar samtidigt som lönenivåerna var förhållandevis låga, särskilt för kvinnor. – Tänk bara ett litet exempel, en sådan sak som att skriva in i journalerna eller i utredningar, blev det bara en enda bokstav fel i sista meningen på en helsida så måste man sitta och skriva om alltihopa, därför blev det ofta på obetald övertid, sedan kom raderingsremsor men det var alldeles innan datorerna kom, och under de första åren var dessa enbart till för direktörerna, sedan till avdelningscheferna och sist kom datorerna till folket på golvet. Och så många andra jobb som var handgripliga, undrar om de som ser ner på oss vet hur en spade ser ut och hur många kg varje spadtag jord alt betong väger för att inte tala om hur det frestar på att lasta hö i höhäcken med gaffel. – Hur många gamla sitter inte med mager plånbok, krumma av tungt livs som har förstört både kropp och livsgnsitan utan resurser till lyft i vardagsstunden.- Det känns ibland som att dagens beslutsfattare helst ser att vi äldre ska försvinna så fort som möjligt.

  Det är mycket underligt i en demokrati att man diskrimineraren en stor grupp låginkomstagare på grund av ålder och sitt uttag av den lön som är sparad i det offentliga systemet, d.v.s. högre skatt på pension. Varför inte i stället höja skatten för alla som har månadslön på t.ex. sextiotusen och däröver, det skulle väl vara mera demokratiskt, att de som har mycket höga löner över medelnivå får tillfälle att medverka till samhällets verksamheter och därigenom bidra till ökade arbetstillfällen och god samhällsekonomi.

 5. brickanbrickan

  När jag var relativt ny här så diskuterade vi likartat ämne.Tyvärr har mina gamla bloggar försvunnit,det beror kanske på att jag inte varit tillräckligt uppmärksam vid övergången till
  det nya systemet. I vilket fall så skrev jag redan då att ättestupan kanske är förestående,
  den har ju funnits tidigare i historien.Men skulle det bli fallet så missar samhället en massa
  skattepengar till ett femte jobbskattebidrag.

 6. ethaetha

  Om jag minns rätt är mörkertalet stort vad gäller bostadsbidrag. Det finns säkert många fler pensionärer som har rätt till det, men inte alla kommer sej för att söka.
  Hur gör man? Går in på skattemyndigheten och ställer frågan? Jag provade en gång men minns inte hur, vet bara att jag ligger för högt för att komma i åtanke, oavsett vilken hyra jag betalar. Kan det vara möjligt?

 7. Sherry

  Det är ca 160 000 pensionärer i Sverige som inte har sökt bostadstillägg beroende på att de tror att det är svårt att få bland annat.

 8. Man kan kolla på https://www.forsakringskassan.se/ där du bläddrar dig vidare och hittar en sida där man direkt kan få svar om man har chans på bidrag. Jag brukar alltid ligga precis på gränsen att inte få så jag har aldrig sökt. Men gör dig beredd på att det kan ta en stund att hitta rätt på FK!

 9. TatluserTatluser

  I dag på ”Ring P1″ var det en kvinna som föreslog att man skulle halvera antalet riksdagsmän, en rikdagsmans lön räcker till två kvalificerade tjänster inom vården, sá hon. – Eller kanske det räcker till att sänka pensionärernas extraskatt. Jag har för mig att det var på slutet av 80-talet som man beslutade i riksdagen att dubblera antalet riksdagsmän, jag minns att när det hände pratade vi på jobbet om att dåvarande riksdgsmän, bara i Stockholm, hade en dråse med kompisar som stod i kö för att få vara med, och så tog man beslutet att öka antalet dubbelt upp. Att alla dessa högavlönade, denna stora barlast, gnager på vår skattekassa, det var det ingen som tog hänsyn till.

 10. brickanbrickan

  Har faktiskt ingen aning om hur många förtroendevalda som finns i kommuner och landsting.
  Kanske borde det göras en objektiv undersökning om detta. Jag menar om det är som etha säger.

Skriv ett inlägg i tråden

© 2013 Silvergenerationen