« Tillbaka till diskussionsarkivet

Diskussionsämne: Demokratins bottennivå?

Skrevs 2010-04-20, 10:31 av silver

Hörde just på Dagens eko att de tre oppositionspartiledarna enats om att invånarna i Stockholms län år 2012, genom en specialskriven lag, skall tvingas/ges möjlighet att folkomrösta om projektet Förbifart Stockholm.

Är inte detta bottennivån för vår s k representativa demokrati?

För vad är det som är orsaken till detta utspel? Jo det att socialdemokraterna i Stockholm är för projektet, mp och v emot. Men för att rädda samarbetet på riksnivå mellan s, mp och v inför höstens riksdagsval, förbjuds alltså s i Stockholm/ -s län att fatta egna beslut. De skall rätta sig efter utslaget av en folkomröstning som genomförs 2 år efter höstens riksdagsval, bestämd över huvudet på dem.

Om syftet från centralfigurerna i s, mp och v ( Sahlin, Wetterstrand/Eriksson, Ohly) är att ta bort det sista av tilltron till våra ledande politiker som individer och den representativa demokratins värde, då har de verkligen lyckats.

För:
Varför skall vi ha kommunal- och landstingsval när man på nationsnivå ändå bestämmer allt?
Varför skall vi välja löjliga marionetter, när allt bestäms uppifrån.
I detta fallet bara för att rädda en s k enighet inför riksdagsvalet i höst. I stället för att öppet deklarera att s, mp och v är helt oeniga om projektet Förbifart Stockholm på riksnivå, men att majoriteten i Stockholms landsting och kommun är eniga, så försöker man med krumbukter slingra sig ur ett dilemma. Så dåligt, så dåligt!

Har Sahlin, Wetterstrand/Eriksson, Ohly inte högre tankar om sina tentativa väljare? Eller är det så att Makten betyder allt. Kanske är det t o m så illa att utspelet på s/mp/v-nivå anses som en fantastisk politisk innovation i vissa kretsar.
Fly från ansvar kan för mig aldrig vara något positivt! Vågar man inte ta på sig det personliga ansvar en uppgift kan innebära – då skall man inte ta på sig den. Ett sämre bevis på svagt ledaransvar från den som inviterade till s/mp/ och senare, v/- samarbetet finns nog inte.

Och förresten: Om frågan om formerna för att få underlag för beslut om Förbifart Stockholm
fattas på riksnivå, då är ju projektet en riksangelägenhet – inte en lokalt stockholmsk fråga. Och då borde ju alla i Sverige få vara med i folkomröstningen. Inte minst alla de långtradarchaufförer som idag tvingas sitta i jätteköer på Essingeleden på sin väg från norra Sverige till sydsverige/kontinenten. De är ju minst lika beroende av Förbifart Stockholm som den 80-årige pensionären på Kungsholmen eller fiskaren på Svartlöga.

Men gäller det längtan efter makt – då tycks allt vara tillåtet.

Olof Ekman

PS. Detta inlägg är inte ett ställningstagande till Förbifart Stockholm, jag tycker bara att våra folkvaldas beteende, oavsett partifärg, att alltmer lägga sig i frågor som enligt författningens andemening skall skötas på annan nivå, samtidigt som man smiter från det egna ansvar man påtagit sig, bäddar för ett delvis välgrundat ifrågasättande av nuvarande styrformer i vårt land. Och dessvärre leder detta till framgång för grupperingar som vi överhuvudtaget inte önskar se i vårt samhälles ledning. Gräv gärna din egen grav, men helst vill jag gräva min egen. DS

Svar

 1. TatluserTatluser

  Håller med dig i allt du här skriver. Sådana utspel som det här handlar om är beklämmande, det visar tydligt, makten är viktigast för allt för många politiker, eller kanske ännu mera den väl tilltagna lönen med för många med minimalt krav på arbetsinsats vad gäller kompetens och kapacitet.

 2. bebebebe

  Tycker att förslaget om folkomröstning i denna fråga visar, att det inte finns något ”rött block”. Vilket jag tror det skulle ha behövts.

  ”Omfart Stockholm” är väl också, som redan påpekats, inte en lokal Stockholmsfråga som kan ”kompenseras” med ökad lokal kollektivtrafik.

 3. Leif

  Först var det Annika Billstrand som detroniserades av moderpartiet (Göran Persson) i trängselskattskaoset och nu drar Mona Sahlin undan stolen lika brutalt från Karin Jämtin. Undrar just hur stämningen är hos sossarna efter det här? Det är många som har blivit överkörda och riktigt nertrampade i skorna. Vad var det för nytt ledarskap Mona Sahlin skulle representera? Kan det vara det som vi ser demonstreras nu – en slags diktatur med mänskligt anikte?

 4. ethaetha

  Ja sannerligen.
  Är rikspolitikerna lite hemmablinda som inte kan skilja på långväga transporter och lokal kollektivtrafik?
  Eller låtsas dom bara och chansar på väljarunderlaget?

 5. TatluserTatluser

  Hur mycket belastas kommunal-/stadsbudgeten av en folkomröstning och den kvalificerade informationsprocess och effektanalyser, som måste föregå ett sådant val, för att folket ska kunna ta ett korrekt beslut med hänsyn till nutida och framtida behov. – Allt fritt från politikers temporära viljeyttringar.

 6. Stam RenrewStam Renrew

  Tack Olof, för att jag fick lägga in detta mycket relevanta och tänkvärda diskussionsinlägg på min vanliga blogg (med alla hänvisningar givetvis!).

 7. GerdGerd

  Taskspelarkonst kallas detta vi nu ser. Det är inte Förbifart Stockholm jag har en uppfattning om utan förtroendevalda politikers beteenden. Förresten hur är det – är det grundlagskorrekt för riksdagen att besluta om att kommun bör anordna folkomröstning? Är inte kommunerna suveränt självbestämmande enligt grundlagen?

 8. TatluserTatluser

  I ett diskussionsinlägg som jag hörde i går (tror det var i radion) påtalades just detta om det kommunala självstyret, det lät som att det blir prövning av detta om politikerna envisas. Kostnaderna för en folkomröstning borde också tas upp och redovisas. – Även borde krav ställas att de politiker som envisas och hänvisar till negativa miljöeffekter bör också få bevisas dessa effekter.

  Tågen klarar inte alla varutransporter utan långtradarna kommer även i fortsättningen att gå i genomfart. Får de fritt fram blir utsläppen minimala, det gäller givetvis även övrig trafik. – Så frågan är hur miljön kan bli bättre av att en massa lastbilar står och puttrar i kön genom stan, där de inte alls har några ärenden, både de som kommer söder ifrån och norrifrån. Politikernas argument klingar ihåligt. – Att kollektivtrafiken skulle lösa köproblemen torde vara en orealistisk dröm inom de närmaste tjugofem åren, även spårtrafik tar lång tid att bygga ut. Det som kan ske snabbare torde vara att flytta flera arbetsplatser dit där människorna bor. Men transporter mellan norr och söder i landet det kommer att fortsätta och kanske bli ännu frekventare om flyget blir opålitligt.

 9. Vilka är de, som utnyttjar vägarna genom Stockholm?

  Jag har trott att i rusningstrafik sitter en ensam människa nästan i varenda bil på väg eller från jobbet. Kunde man minska köerna med bättre och billigare kollektivtrafik?
  30-40 personbilar mot 1 buss tex?
  Kvar skulle vara olika transporter för godstrafik o liknande o då skulle de gamla vägarna räcka om man fick bort den slösaktiga privata ”lyxtrafiken”.

  Men… när frågan blir en tvistfråga, är det lätt att skyffla ansvaret till väljarna och ordna folkomröstning.

 10. Inte ett dugg förvånande då jag på nära håll sett hur moderpartierna styr och ställer överallt i samhället. Det är kanske just därför som jag inte klarar av att engagera mig politiskt.

 11. Leif

  Vem ska avgöra vad som är ”lyxtrafik” om folk fortsätter att tycka att bilen är bättre och snabbare än bussen? Kollektivtrafiken har ju byggts ut redan på ett dramatiskt sätt och arbetet pågår med stor intensitet. Biltullar har införts, bussfiler finns nästan överallt och cykellederna har mångfaldigats. Ändå fortsätter bilen att älskas av ännu fler eller åtminstone av ett oförändrat antal trots skyhöga bensinpriser, trots höjda bilskatter och trots allt gnäll på bilen av dem som påstår sig stå för ”de rätta åsikterna”.
  Bilarna kommer inte att försvinna som transpotmedel men drivmedlen kommer att bytas ut till mer el och s.k. förnyelsebara alternativ. Detta är den verklighet som inga argument biter på. Vi behöver både vägar och modern kollektivtrafik. Det kan aldrig reduceras till ett antingen/eller. Bilen är helt enkelt för bra.

 12. Lyxtrafik är säkert en samvetsfråga. Jag tycker att min bil är rena lyxen, när jag kör numera bara ca 600 mil/året mot 6500 mil/år när jag var yrkesverksam. Människan är ett vanedjur, bekväm så länge det tillåts. Så även jag.

  Jag tror inte att det kommer att tillåtas ”obehörig” trafik i storstäderna i framtiden. Man är tvungen att bygga ut kollektivtrafiken och tvingar folk att använda dessa när de skall till sina arbetsplatser i stadskärnor.
  Tänk om det var tillåtet att ta bil till jobbet i tex Tokyo!

 13. leifwleifw

  Det som kallas ”Förbifart Stockholm” är egentligen två helt olika saker. Om vi skall använda vår mänskliga intelligens och inte bara reagera med outredda känslor, bör vi ägna en minut att granska dessa två saker.
  Då måste vi fråga oss, för det första, hur mycket trafik det är som är ”förbifart Stockholm”, alltså hur mycket det är som nu bara vill förbi staden för att komma någon annan stans. Det finns säkert siffror på detta, men då bör politikerna slå hårt på dessa.
  För det andra hävdar kritikerna att man i stället skall investera i kollektivtrafik, dvs trafik som inte passerar utan går rakt in i stan. Då bör de konkretisera även detta.
  Med andra ord: Kommer den s k Förbifarten till övervägande del att avlasta innerstaden från störande genomfartstrafik? I så fall är den mycket gynnsam. Om det inte är så, kommer den nya trafikleden att främst gynna pendelbilismen till/från innerstan.

 14. bebebebe

  När det gäller frågan om förbifart Stockholm handlar den väl ytterst om att subventionera landsvägstrafiken med ett stort antal miljarder. De miljarderna kanske kunde användas bättre till andra trafikförbättringar, t ex upprustning av järnvägsnätet, som uppenbarligen har problem och som verkar nära sin kapacitetstopp. Miljöpartiet tycker jag resonerar sunt i sakfrågan. Huruvida det senare kan vara möjligt att slita väljarna från sina älskade bilar är en annan fråga. Palme sade någon gång att ”Politik är att vilja”. Just nu verkar det mest som om ”politik är att välja”.

 15. Stam RenrewStam Renrew

  Problemet med många Miljöpartister är att de inte tänker tillräckligt långt. De reagerar med Wetterstrandnerven. I vår lilla stad Strängnäs blir Miljöpartiet upprört när Teknik- & Fritidsnämnden beslutar att inte införa P-avgifter (för att lösa sin svaga ekonomi). Miljöpartiet förstår inte att P-avgifter vore kontraproduktivt för deras syften. De bilar de vill slippa se i innerstaden kommer utifrån till största delen. För att handla i centrum. Om det blir dyrt och krångligt att parkera i centrum, väljer dessa bilister istället att åka till det nya stora köpcentret utanför staden. Vad händer då med butikerna i centrum? Jo, de får problem och blir färre. Till slut blir det bara sommaröppna boutiquer för turisterna kvar. Och de som tidigare kunde gå till butikerna och handla måste nu åka bil eller buss ut till köpcentrat. Har man då vunnit eller förlorat på P-avgifterna?

  Naturligtvis har miljön förlorat. Samma bilar som körde till centrum kör fortfarande, men till annat mål. Därtill har kommit de bilar och bussar som måste frakta innerstadskunderna ut till köpladorna!
  Och när det heller inte läggs några P-pengar i de nya automaterna så blir det ingen lösning för Teknik- & Fritidsnämdens ekonomi. M.a.o. har nämnden fattat ett klokt beslut även om Miljöpartiet inte begriper sitt eget bästa.

 16. Liknande situation, som Mats beskriver, var även i Linköping för ca 20 år sedan. Ont om parkeringsplatser i city och folk åkte utanför stan för att handla på stormarknader. Köpmännen var bekymrade över att cityhandeln skulle dö ut.
  Sedan började kommunen bygga flera nya p-hus i citykärnan för att få bort trafiken från centrum och de p-platser som var utefter gatorna i city, belades med skyhöga p-avgifter och max p-tider.
  Köpmannaföreningen i Linköping har varit aktiv och cityn har rustats upp, varuhusen har moderniserats, Stora torget och shoppinggatorna har öppnats för utecaféer, cityhandeln blomstrar som aldrig förr. Dessutom har luften blivit renare i centrum och man kan sitta på utecafé utan att få huvudvärk av avgaserna.

 17. Jag är helt inne på att framtidens städer måste vara utan privatbilism utbyggd med gratis kollektivtrafik. Som det ser ut idag köt t.ex. Västtrafik sitt eget race utan hänsyn till vad de resande vill. Man menar åk med oss eller stanna hemma.

  Hade affärsidkarna resonerat likartat hade de gått i konkurs för länge sedan. Nej gör kollektivtrafiken attraktiv, ja så intressant att folk ställer bilen hemma då börjar vi kanske få lite ordning på både trafik och miljö.

 18. TatluserTatluser

  Tänk den framtid, när vi åter gör jobbet hemma och träffar ledning och kamrater en bestämd dag i veckan då man effektivt går igenom olika frågeställningar och ideer. Då tänker man tillbaka på tider då människor slösade bort sin kraft på vägarna till och från jobbet på ett kontorsrum/-sal och där vid datorn utförde sitt jobb som gick precis lika bra att utföra från datorn där hemma. För att människorna skulle sitta i ett kontorsrum i ett kontorshus och inte hemmavid, så slösade samhället bort massor av resurser på vägar och spår och trafiken orsakade massor av luftföroreningar Samtidigt gick det åt oändliga kvadratmetrar till dessa kontorshus som kunde ha varit bostäder. Tänk ett sådant slöseri, bara för att man envist höll fast vid att alla skulle sitta på samma plats trots att var ock en utförde helt självständigt jobb, som kunde göras ännu bättre i lugn och avstressad miljö hemifrån. Tänk så irrationellt människan ibland hamnar i sitt planerande.

 19. Stam RenrewStam Renrew

  Tatluser!

  Du glömmer den mänskliga aspekten. Är det tillvaron som ensamvarg instängd i Ditt rum likt Dina barn framför speldatorn som Du ser som tillvarons krona?

  Finns det inte också ett socialt inslag i livet som behöver bejakas? Som vitaliserar Din arbetsinsats och ger tillvaron den krydda den kan behöva utöver lönechecken, eller….?

 20. Leif

  Av mitt tidigare inlägg kan jag möjligen ha uppfattats som onyanserad bilälskare och kollektivtrafikhatare. I själva verket använder jag nästan alltid T-banan när jag ska åka till stan från Solna. Trots att jag slipper betala trängselavgift(miljöbil) är bilen nästan alltid både obekvämare och dyrare om man räknar in tid för att leta parkeringsplatser och betala p-avgifter. Men, så fort du ska någonstans dit T-banan och de stora busslinjerna inte når,när du tvingas att byta och kanske vänta på lokalbussar mm, – då vinner alltid bilen. Visst kan man bygga ut kollektivtrafiken men bara marginellt om man inte släpper kravet på relation mellan antalet resande och turtäthet.Någonstans här går skärningen mellan bilens och kollektivtrafikens respektive fördelar och tillkortakommanden. Det ena kompletterar det andra, varför det alltid måste vara ett både och – både förbifart och förbättrad kollektivtrafik.
  Till Tatluser: Distansarbete förekommer i växande grad. Utan distansarbetet skulle trängseln i trafiken ha varit ännu mycket besvärligare.

Skriv ett inlägg i tråden

© 2013 Silvergenerationen