« Tillbaka till diskussionsarkivet

Diskussionsämne: Brott och straff

Skrevs 2014-06-02, 19:09 av gunillago

För ett tag sedan hade Kylling en tråd om det ökade våldet och den brottslighet som han menade bredde ut sig och som krävde ökade åtgärder. Jag skrev då en kommentar där jag drastiskt raljerade och överskred gränsen för det ”anständiga” här på sajten. Ska inte upprepa det, men hur ofta har vi inte hört om detta och vad man vill göra för att åtgärda – hårdare tag och längre strafftider.

Han menade att jag tyckte synd om brottslingarna för att jag menade att det kanske fanns andra metoder att nå målet; nämligen att få dessa att se och förstå sin situation. Jag tycker inte synd om denna kategori av det skälet att det går att förstå HUR och VARFÖR. De som inte passar in i det ”mönstret” är de grövsta, de som ägnar sig åt pedofili, trafficking och maffiabrottslighet. Det är alltför lönsamt, alternativt en fruktansvärd barndom som gör all annan brottslig verksamhet ojämförbar och egal.  Vi har också den amoraliska bestickningen och mutbrotten, skattefusket och svart-sektorn, ofta hand i hand med den organiserade brottsligheten.

Det som för mig var en gisten frågeställning, var just den hårdare straffsatsen. Är den enda vägen att gå längre straff? För många är fängelsevistelsen en beräknad retreat, en tillflykt och en vila. Behövs det en framtida insatsstyrka? För det var vad jag tyckte mig avläsa i Kyllings tråd. Nya, privata fängelser och ökad beväpning..

Ordet är fritt!

De som vill fortsätta diskussionen får härmed en ny möjlighet. Lovar att hålla mig på mattan!

 

Svar

 1. bebebebe

  Vad vi vet om straff är att det sällan fungerar avhållande. Det är möjligt att dagens metod att ”överse” med brott är minst lika bra som hårt straff. Även om de ”hederliga människornas” behov av straff för de ”ohederliga” inte skall underskattas. ´Dete kanske räcker att upptäcka brottet och påpeka det.

  Metoden att stämpla folk för livet t ex med dagens straffregisterpublicering tycker jag är väldigt destruktivt och på sin höjd acceptabelt under mycket speciella omständigheter.

 2. En fördel med straff är väl att det håller buset borta från samhället och därmed hindrar dem från att begå ny brott. Jag vill minnas att Lennart Geijer (justitieminister) var inne på tanken att slopa straff, nu fick han inte gehör för sina idéer så vi vet inte hur det hade fallit ut. Jag tror inte att det skulle räcka med att ”upptäcka brottet och påpeka det” en del är nog alltför förhärdade för att bry sig. Däremot så tror jag inte på långa straff annat än för våldsbrott och då i kombination med behandling. Det är alltför lång tid mellan att brott upptäcks och straffet börjar, det blir svårt att, känslomässigt, sätta ett samband mellan brott och straff. En del länder har goda erfarenheter av jourdomstolar. Säj att en person som begår ett inbrott eller våldsbrott direkt döms av domstol (som har jour dygnet runt) och omedelbart får börja avtjäna ett kort, strängt straff på kanske någon, några veckor. Hen skulle på ett helt annat sätt förstå sambandet mellan brott och straff.

 3. silverladynsilverladyn

  Något man lätt glömmer bort när man ”skriker” på hårdare straff är att i Sverige består straffet av ett frihetsberövande inte social misär eller tortyrinslag od. Ser man till antalet grova brottslingar/återfallsförbrytare i länder där straffet ser ut på andra sätt än enbart frihetsberövande verkar det inte ha någon avskräckande effekt.
  Det är kanske dags att ställa sig frågan ”för vem hjälper/lindrar ett hårdare straff”? Är det brottslingen eller offret och dess omgivning som mår bättre av att straffet blir hårdare?
  Precis som du gunillago har jag mött människor under åren som påverkats av olika yttre faktorer som mer eller mindre hamnat i mindre bra personlig situation, oförskyllt eller medvetet, som kanske har drabbat andra människor. Ändå är de människor och ska bli sedda som det och inte bara ses till gärningen de gjort.
  Vi är alla del i det samhälle vi har och då får vi kanske leva med att det nog är en utopi att nå nolltolerans inom brottsligheten. Det kanske är dags att fundera på hur samhället och omgivningen ser ut för människor som har behov av stöd och hjälp för att kunna förändra/utvecklas till att kunna leva som laglydiga medborgare.

 4. gunillago Inläggsförfattare

  Fattigdom ökar brottsligheten och är en anledning till att fängelser kan vara alternativ till friheten. Tack för ditt inlägg, Silverladyn! Det är inte många som förstår sambandet. Men, miljön är också destruktiv med översitteri, hot och tvång, övergrepp och mord. Nu finns fotboja för de lägre straffskalorna, vet inte hur det fungerar. Billigare för samhället blir det i varje fall.
  Straff bygger på samhällets hämnd och villighet att ”korrigera” en persons beteende. Själv har jag inte gett upp tanken på en bättre och mer effektiv behandling av människor som är beredda att utagera, utan tanke på hur det drabbar övriga i samhället. Nu finns de kriminellas egna ”omhändertagare” som organiserar ett eget eftermottagande för att underlätta återanpassningen till samhället, få ett jobb och kanske få känna sig som en del och inte paria.
  Hur man gör med de grövsta som lever på att skrämmas och diverse perversiteter, vet jag inte.
  Det kanske handlar om att förvara och hålla borta som du säger, boalmen.
  Sedan kan man ju fundera på varför dessa effektiva jourdomstolar inte finns hos oss. Snålhet?

 5. DidaniaDidania

  Det märkliga är att även om fotböjan finns så har den inte används som påföljd för överträdelse av besöksförbud.
  Förföljda kvinnor har i flera fall inte fått det skydd som samhället skulle ha gett dem – med den följd att flera kvinnor har blivit mördade även om de hade anmält sig som hotade till livet.

Skriv ett inlägg i tråden

© 2013 Silvergenerationen