Artikel

Allmänna villkor

Skrevs 2013-03-07, 16:57 av admin

Allmänna villkor för medlemmar – Spelregler, ansvar och etik

På Silvergenerationen gäller följande regler:

Du ansvarar själv för innehållet i de inlägg som du gör på webbplatsen. Vi förutsätter att våra medlemmar visar respekt såväl för gällande lagar som för övriga medlemmars synpunkter, uppfattningar och bidrag.

Olagliga eller på annat sätt stötande inslag får inte förekomma på Silvergenerationen. Med sådana inslag menas till exempel:
- rasistiska, diskriminerande eller pornografiska inslag
- förtal
- uppmaning till brott
- olagligt återgivande av text, musik eller bild.

Du får alltså inte göra eller sprida uttalanden som diskriminerar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning; inte sprida pornografiska bilder eller bilder som skildrar grovt våld, tvång eller råhet; inte göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande; inte uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott och inte heller utnyttja medlemsregistret för egen eller andras kommersiella verksamhet.

Silvergenerationen.se tillåter heller inte systematiskt genomförd distribution av religiös eller politisk propaganda.

Det personliga integritetsskyddet följer PUL, personuppgiftslagen, 1998:204. Ingen information om personer får återges utan uttryckligt tillstånd av personen i fråga.

Tänk på att hålla ditt personliga lösenord hemligt, så att det inte kan missbrukas. Du ansvarar för allt som publiceras eller på annat sätt utförs med hjälp av dessa uppgifter.

Så snart missbruk upptäckts kommer texten att raderas och användaren varnas. Om rättelse inte sker utesluts användaren från webbplatsen. Brott och missbruk kan också innebära straff och skadeståndsskyldighet.

Du som upptäcker texter som bryter mot ovanstående regler kan anmäla detta genom ett mejl till info@silvergenerationen.se.

Silvergenerationen, som ägs av SPF, Sveriges Pensionärsförbund, kan ensamt besluta om åtgärder mot aktiviteter som bryter mot gällande regler.

Äganderätt / Copyright
Silvergenerationens ägare SPF Seniorerna, förfogar över rätten till samtliga texter, bilder, sidor och övrigt innehåll inom denna webbplats, i förekommande fall tillsammans med upphovsmannen.

Användaren har ingen rätt att använda Silvergenerationen.se i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, marknadsundersökningar, reklam eller andra tjänster för egen del eller tredje part. Vid sådan förseelse kan Silvergenerationens ägare yrka på skadestånd.

Det är tillåtet att citera ur webbplatsens texter om källan Silvergenerationen tydligt anges. Vill du återge hela texter måste du först få skriftligt medgivande från Silvergenerationen.

Enskilda bidragsgivare har det fulla ansvaret för att de förfogar över alla behövliga rättigheter till insända eller uppladdade texter, bilder eller annat material som de använder vid sin medverkan på webbplatsen Silvergenerationen.se.

Reklam  / Marknadsundersökningar
Silvergenerationen.se har rätt att skicka egen information liksom information och kommersiella budskap från samarbetspartners till medlemmarna via e-post eller andra elektroniska kommunikationssätt. Som medlem har du alltid möjlighet att tacka nej till detta genom dina inställningarna på webbsidan.

Eventuella undersökningar eller omröstningar på Silvergenerationen.se kan sammanställas och göras tillgängliga för tredje part i statistisk form utan knytning till enskilt användarnamn eller person.

Ändring av villkor
SPF Seniorerna förbehåller sig rätten att när som helst ändra de allmänna villkoren på Silvergenerationen.se, om detta visar sig nödvändigt för att till exempel efterleva myndighetsbeslut. Det är alltså viktigt att medlemmarna kontinuerligt kontrollerar våra allmänna villkor. SPF Seniorerna förbinder sig att på webbplatsen informera om sådana ändringar.

Fortsätter du att använda webbplatsen efter en sådan ändring anser vi att du accepterat de nya villkoren. Kan du inte acceptera villkoren eller vill avsluta medlemskapet kan du när som helst avregistrera dig genom att maila till info@silvergenerationen.se.

Silvergenerationen
SPF Seniorerna
org. nr. 888000-2830
e-post: info@silvergenerationen.se.
Adress: Box 22574, 10422 Stockholm.

© 2013 Silvergenerationen